Cardio Tennis Event – bevæg klubbens seniorer

Klub

Cardio Tennis Event - bevæg klubbens seniorer

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Hensigten var at introducere et nyt koncept for klubbens medlemmer. Den 6. september 2014, blev der inviteret en tennisinstruktør udefra med erfaring inden for Cardio Tennis. Programmet forløb over 3 timer med hhv. fitnessøvelser uden tennis involveret, tennisrelevante bevægelsesmønstre samt tennisøvelser med masser af bevægelse. Til sidst var der en kort session med decideret teknisk træning. Der var rigeligt af drikkevarer og frugt til rådighed under hele arrangementet.

Invitationen blev sendt ud per mail til alle klubbens medlemmer, og der kom opslag i klubhuset, på hjemmesiden og på klubbens Facebook-side.

Resultat

Der deltog 14 motionister i alderen 35-75 år, der alle udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Flere af deltagerne efterlyste en gentagelse næste år. For klubben, har det vist sig at være et fællesarrangement, som var med til  at knytte medlemmerne yderligere sammen og give dem et bedre tilhørsforhold til klubben.

Tidsforbrug

Der har alene været brugt tid på kontakt til instruktøren, udarbejdelse af invitation samt opslag på hjemmeside og Facebook.
Det samlede tidsforbrug til forberedelsen skønnes at være omtrent 3 timer fordelt på tre personer. Tidsforbruget til selve arrangementet var sammenlagt 4 timer.

Bemanding

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer involveret i planlægningen og afviklingen.

Økonomi

Da instruktøren var godt bekendt af klubben, blev der kun betalt kørselsgodtgørelse. Derudover var der udgifter til drikkevarer og frugt.
De samlede udgifter lå på godt 2.000 kr.
Deltagerne betalte 50 kr. hver, hvilket gav 700 kr. i indtægt.
Klubkassen betalte de resterende 1.300 kr. af udgiften, hvilket vurderes som en god investering i klubbens medlemmer.

Gode råd

• Det er fordelagtigt, at arrangere alternative og varierede tennisaktiviteter for klubbens medlemmer, uanset alder.

• Man kan roligt præsentere de voksne for øvelser, som normalt anvendes til børnene. Der blev f.eks. spillet ”Fedtmule” med op til tre bolde i spil som opvarmning. Det har vi ikke tidligere vovet at bruge til de voksne, men de synes det var fantastisk sjovt.

• Det var væsentligt for motivationen, at instruktøren var ”udefra”, selv om de fleste kendte ham.

• Navnet “Cardio Tennis” er patenteret og må ikke anvendes uden en træner, der er certificeret cardio tennis-instruktør.

Kontaktperson

Frits Rasmussen, mail: frasmussen@stofanet.dk, tlf: 22432267