Ketcherleg for 3-6 årige – sjov træning med forældre

Klub

Ketcherleg for 3-6 årige - sjov træning med forældre

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Både tennis- og badmintonklubben i Hvalsø havde et ønske om at skabe et tiltag “Ketcherleg”, der giver mulighed for at børn fra en tidlig alder, sammen med deres forældre, kan få interessen for ketchersport via alderstilpasset træning. Initiativet blev taget af en tennisspiller, der tidligere har været badmintontræner og havde god kontakt til badmintonklubben.

I indendørssæsonen inviteres der således en gang om måneden, om søndagen fra kl. 10.00-11.30, til en masse sjove aktiviteter i fællesskab med badminton. Aktiviterne indebærer primært miniketchere, fjerbolde/tennisbolde efter Play & Stay-konceptet, minitennisnet samt fluesmækkere og balloner. Det er hensigten, at børnene skal hygge sig i fællesskab og være sammen med forældrene om aktiviteten, så der er minimum 1 deltagende forældre pr. barn. Indholdet er planlagt, så alle sagtens kan være med, selvom man ikke tidligere har deltaget eller mangler egen ketcher. 

Ketcherleg er blevet markedsført ved hjælp af reklameslag i lokalaviser, i Hvalsøhallen, i daginstitutioner, på klubbernes hjemmeside og Facebook samt sms-invitationer til tidligere deltagere og mail til øvrige badminton- og tennisklubber i Lejre Kommune.

Resultat

Der var i sæsonen 2014/15 ca. 12 børn i snit pr. gang, hvilket betød 25 personer, inkl. forældre i hallen på samme tid. Udover muligheden for familiehygge og det at være sammen om en aktivitet, så var det også tydeligt, at med anvendelsen af fluesmækkere og balloner som startredskab, kan selv meget små børn udvikle deres ketcherfærdigheder ganske betydeligt og overføre dette, når de efterfølgende stifter bekendtskab med en fjer- eller tennisbold.

Både badminton- og tennisklubben er blevet mere synlige i lokalområdet, blandt andet fordi der har været avisomtale af tiltaget. Det er ikke gået ubemærket hen, at klubberne forsøger at tænke nyt, og samarbejdet på tværs falder i god smag hos både forretninger/virksomheder og lokalbefolkning.

Tidsforbrug

Der er lidt forarbejde i form af udarbejdelse af reklamemateriale, besøg i daginstitutioner mht. aflevering af reklamemateriale, udsendelse af sms’er og det at få reklamematerialet på hjemmesider og Facebooksider. 
Et godt bud er, at der skal sættes ca. 2 timers forberedelse af til dette pr. gang.

Bemanding

En ansvarlig, der både står for træning og udarbejdelse af reklamemateriale, m.v.

Økonomi

Der er en brugerbetaling på 20 kr. pr. barn pr. gang. Forældrene deltager gratis!

Nordeafonden gav 4.000 kr. før opstarten i 2014 til indkøb af miniketchere. 5 stk. sponsorer giver hver 200 kr. i denne sæson til indkøb af diverse legeredskaber.

Der indkøbes boller og juice, som ca. giver en udgift på 150 kr. pr. gang ved 10 børn og 10 forældre. Træneren får 2.500 kr. for hele sæsonen.

Gode råd

  • Tænk i samarbejde mellem den lokale badminton- og tennisklub, hvis I gerne vil starte noget op for helt små børn. Er det kun tennis alene, der står som afsender, vil efterspørgslen ikke nødvendigvis være stor nok til at kunne oprette et tiltag som Ketcherleg.
  • Hvis man skal bruge henholdsvis en person med tennisbaggrund og en person fra badminton til at stå for Ketcherleg, vil det kræve mere koordinering af program og indhold. Det bør fungere i praksis, så længe der er tale om trænere, som godt kan se det hensigtsmæssige i et fælles tiltag.
  • Sponsorer og fonde er mere interesseret, når man samarbejder på tværs om aktiviteter, som f.eks. mellem badminton- og tennisklubben.
  • Fluesmækkere og balloner er gode som startredskab for helt små børn, når man gerne vil introducere dem til ketchersport. Det er meget anvendt indenfor badmintonsport i forhold til småbørnskonceptet ”Miniton”, men mener også, at det kan give noget i forhold til tennis.

Kontaktperson

Søren Kofoed, mail: soren.kofoed@youmail.dk, tlf: 40421743