Store spille- og hyggedag – venskabskampe for motionister

Klub

Store spille- og hyggedag - venskabskampe for motionister, Store spille- og hyggedag - venskabskampe for motionister, Store spille- og hyggedag - venskabskampe for motionister

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Hvert år afholder henholdsvis Esbjerg Tennis Klub og Kolding Tennis Klub et venskabs- og hyggearrangement, hvor de to klubbers voksenmotionister mødes om at spille tennis med skiftende makkere i såvel herre-, dame- og mixdouble. Samarbejdet har nu fundet sted i mere end 10 år og afholdes traditionelt udendørs i Esbjerg og indendørs i Kolding. Indendørs kan der deltage op til 18 spillere fra hver klub, hvor der spilles på 4 indendørsbaner i Kolding, og udendørs er der et ubegrænset deltagerantal, hvor der kan spilles på op til 10 grusbaner. Alle seniorer og motionister kan deltage uanset niveau. 

For udenbaneholdet, startes der med fælleskørsel fra klubhuset. Selve arrangementet begynder kl. 9.00 med velkomst og info om dagens forløb, forplejning med kaffe og rundstykker, indskrivning af spillere samt opsætning af holdene. Kampene afvikles med skiftende hold fra kl. 10.00-15.00. Hver kamp har en varighed af 40 min. inkl. 10 min. opvarmning. En tenniskyndig fra hver klub forsøger at sætte jævnbyrdige hold, så alle får noget ud af det spillemæssigt. Kl. 15.00 sluttes der af med pointsammentælling, fællesspisning og hyggeligt samvær. Sejrene fra hver klub bliver gjort op, men det er ikke noget der dyrkes, udover at at taberholdet selvfølgelig har revanche til gode gangen efter. Der er drikkevarer, “flyvende frokost” og frugt på bordet gennem hele dagen.

Indbydelsen bliver sendt ud per mail til alle klubbernes seniormedlemmer, og der kommer opslag i klubhusene, på hjemmesiderne og på klubbernes Facebook-sider.

Resultat

Det er altid et par virkelig gode og hyggelige tennisdage, hvor det handler om at spille med/mod andre end dem, man plejer, og hvor det sociale aspekt vægtes højt. 
Der deltager typisk mellem 10-15 deltagere fra hver klub, så alle får rig mulighed for at møde nye med/modspillere.

Tidsforbrug

Da der kan kopieres meget fra tidligere år, er tidsforbruget til forberedelse minimalt. Forberedelsestiden for motionistudvalget er ca. 1 mødetime samt 1 time til diverse indkøb, banebooking, markedsføring, etc. Dertil kommer tidsforbruget på selve dagen, som for udvalget varer fra kl. 8.30-16.00, samtidig med at der selvfølgelig også deltages i tennis.

Bemanding

Klubbernes respektive motionistansvarlige står for arrangementet i egen klub, hvilket fra Kolding TK’s side udgøres af 5 mand

Økonomi

Totaludgifterne til arrangementet er ca. kr. 2.000,  eksl. baneleje, som indtil videre betales af den arrangerende klub.
Det er gratis at deltage for alle klubbernes seniormedlemmer.

Gode råd

  • Tilbyd jeres medlemmer nye tennisudfordringer og mulighed for socialt samvær på tværs af klubberne. Det fremmer medlemsfastholdelsen!
  • Alternative kampformer er nemme at gå til og kan virke mere attraktive for tennismotionisten.
  • Prioriter i klubbens årsplan, at tage initiativ til at få lavet samarbejdsaftaler med bekendte eller frivillige fra andre tennisklubber.

Kontaktperson

Kaj F. Pedersen, mail: kajannam@stofanet.dk, tlf: 61604056