Tennis i skoletiden

Klub

Tennis i skoletiden

Relevans for klubstørrelse

Mellem Stor

Beskrivelse

Inden sommerferien blev skolerne i lokalområdet opsøgt, og der blev holdt møder med dem angående et muligt samarbejde, hvor en del af deres idrætsundervisning og aktivitetstimer kunne foregå på vores nye anlæg. Skolerne og lærerne er pressede på ressourcer, og al den udendørsplads, som klubben stillede til rådighed til tennis, blev derfor modtaget med stor begejstring – og planlægningen kunne gå i gang hurtigt efter. Da vi var en uge inde i det nye skoleår havde vi de første skoleklasser ude på vores anlæg. Skoletennis-forløbet varede i første omgang fra skoleårets start frem til efterårsferien. For at gøre det endnu mere attraktivt for skolerne, sørgede klubben også for at stille ketsjere og diverse bolde til rådighed. Ønskede de at få en træner på, stillede vi én til rådighed fra klubben, som dog skulle aflønnes af skolen.
Skolerne blev tilbudt lærerkurser og DTF’s Skoletennispakke for at sikre, at eleverne blev undervist bedst muligt. Derudover sørgede vi for selv at være til stede på anlægget første gang, når der kom et nyt idrætshold til vores anlæg, så vi kunne sikre os, at alle kendte forholdsreglerne, når man færdes på et tennisanlæg.
Det er oplagt at arbejde hen imod en indendørs vinter- og forårstræning, og så kan man slutte skoleåret af med en udendørs turnering mellem spillere fra de skoler, man samarbejder med.

Resultat

Som håbet, har det været en ren win-win-situation at have et samarbejde med skolerne. Vores anlæg er bl.a. blevet benyttet til en tennisdag med træner på, hvor en skole havde 50 glade elever på vores anlæg en hel dag.
Klubben har i alt indgået samarbejde med fire skoler, men det er meget forskelligt, hvordan de benytter vores tilbud. To af skolerne har benyttet tilbuddet om et lærerkusus, som er en del af DTF’s Skoletennispakke – en skole har haft træner på ved de første tre træninger for hvert hold – og skolen, der ligger lige op ad vores anlæg, har benyttet banen 10-12 timer om ugen, men har valgt at eksperimentere lidt selv uden brug af trænere. Det er dog lidt en skam, for klubben ser helst, at børnene bliver skolet på en hensigtsmæssig måde, og det er tydeligt, at de udvikler sig klart mere og bedre, når der er træner på, eller når lærerne er klædt ordentligt på af DTF til at forestå tennisundervisningen.
Alle børn har det fantastisk på anlægget og ser ud til at more sig i stor stil. Der har netop været evaluering med en skole, der har kørt skoletennis-forløb fra starten af skoleåret frem til efterårsferien, og de vil meget gerne have endnu et forløb med skoletennis til foråret.
Siden sommer er der kommet femten nye juniormedlemmer. Det kan måske ikke alene tilskrives vores tennisskoleforløb, da der desuden har været en sommertennisskole og et Åbent hus-arrangement, som sagtens kan have trukket nogle til – sammen med den flotte, lokale presseomtale, klubben har haft. 

Tidsforbrug

Det, der tager tid, er forberedelserne; kontakten til skolen, mødeafholdelse, anden korrespondance og planlægning. Når forløbet med Skoletennis kører, vil det være en god idé at overvære nogle af lektionerne, men vigtigst er det, at sætte tid af til at være der den første gang.

Økonomi

Fruens Bøge Tennisklub har investeret i en masse ketsjere, som sammen med vores bolde og baner er blevet stillet til rådighed for skolerne. Samtidig har en medlemstilgang som følge af initiativet selvfølgelig kastet nogle indtægter af sig i form af kontingentindskud. Træneraflønning er ordnet direkte mellem de respektive skoler og trænere.

Gode råd

• Både i forhold til skolerne og medierne skal man huske på, at opsøgende virksomhed er altafgørende. Alle har travlt og er presset på ressourcer, og der er ingenting, der sker af sig selv. Hvis man derimod selv tager action og gør det nemt for dem, man skal have aktiveret, så kan det lykkes. Vil man eksempelvis have skoletennis i sin klub, skal man få fat i skolen og mødes med dem. Vil man have omtale i lokalpressen, så kan det være en rigtig god idé at gøre en stor del af arbejdet for dem ved selv at have skrevet et udkast til en artikel eller et indlæg, hvortil man måske også har et billede, som man kan sende til lokalavisen eller lignende. Uanset hvad, skal man huske at være ude i god tid.
• Tennisklubber er ikke bare private foreninger, så åbn for det omgivende samfund. Der er gode muligheder for at få masser af aktivitet på anlægget døgnet rundt ved at invitere til et samarbejde med de lokale skoler, så de har mulighed for at lade idrætsundervisningen eller aktivitetstimerne foregå på tennisbanerne. Kan man derudover få et samarbejde i stand med kommunen eller sponsorer, ville det være muligt at gøre det fuldstændig gratis for skolerne at have et undervisningsforløb med uddannet træner på.

Kontaktperson

Anita Poulsen, mail: poulsenanita@yahoo.com, tlf: 28370658