Tennis og fællesspisning – fredag aften i tennisklubben

Klub

Tennis og fællesspisning - fredag aften i tennisklubben

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem

Beskrivelse

Formanden tog initiativ til at indbyde til det første sociale fredagsarrangement “Chili og Tennis”. 
Programmet startede kl. 18.00, hvor alle deltagere mødtes til fællesspisning, hvorefter der blev spillet doubleturnering på tid, (30 min. per kamp).
Alle klubbens medlemmer var inviterede, så fra nogle familier deltog både børn og voksne. Doubleparrene blev mixede af turneringslederen på tværs af aldre.
Det blev efterfølgende aftalt, at gentage arrangementet. En familie meldte sig til at lave maden og en invitation til ”Chicken og Tennis” blev sendt ud. Foruden mails til medlemmerne med invitationen blev der markedsført via opslag i klubhuset, på hjemmesiden og på klubbens Facebook-side.

Resultat

Der var 16 deltagere til det første arrangement og 18 deltagere til det næste, hvoraf flere var nye.
Arrangementerne var med til at øge det sociale fællesskab og dermed medlemmernes tilknytning til hinanden og klubben.

Tidsforbrug

Udarbejdelse af invitation, udsendelse og opslag på hjemmeside og Facebook tog ca. 1 time.
Indkøb og madlavning varede ca. 1½ time.
Selve arrangementet med tennis og spisning blev afviklet på 4 timer.

Bemanding

Opgaven har hver gang primært været varetaget af en person/ét par, og det har været forskellige ansvarlige fra gang til gang.

Økonomi

Deltagergebyret er hver gang blevet udregnet, så det svarer til udgifterne til indkøb. Betalingen har ligget på ca. 25 kr. pr. deltager.

Gode råd

• Det er muligt at lave sociale klubarrangementer fredag aften.

• Det er muligt at lave arrangementer, hvor både børn og voksne deltagere samtidig.

• Det er muligt at lave flere klubarrangementer, når opgaven går på skift mellem frivillige.

Kontaktperson

Frits Rasmussen, mail: frasmussen@stofanet.dk, tlf: 22432267