Skoletennis – effektiv eksponering af tennis i lokalområdet

Klub

Skoletennis - effektiv eksponering af tennis i lokalområdet

Relevans for klubstørrelse

Mellem Stor

Beskrivelse

På eget initiativ indledte Sønderborg Tennisklub et samarbejde med skoleforvaltningen, der også var meget interesseret i, at tennisklubben kunne hjælpe med at dække nogle af aktivitetstimerne i skolerne. Sammen med Dansk Tennis Forbund fik klubben derfor etableret et lærerintrokursus i tennis, og medio februar 2014 kom der så 40 skolelærere igennem dette kursus, hvor en kyndig DTF-konsulent var instruktør. På introkurset fik lærerne et indblik i, hvordan undervisning af børn i tennis, kan foregå på skolen. Selve kurset varede tre timer og var praktisk anlagt. Hver skole fik lov at tage fire lærere med på kurset og fik desuden 25 ketsjere, skumbolde samt en skoletennismanual indeholdende forslag til undervisningen med hjem til skolen. På skolerne organiserede og gennemførte lærerne hernæst idrætsundervisningen med fokus på tennis ud fra de redskaber, som blev tilegnet via DTF’s introkursus. Forløbet blev afsluttet i Sønderborg Tennisklub med et åbent hus arrangement, hvor skoleeleverne også var inviteret.

 

I september 2014 tilbød klubben et nyt lærerkursus, hvor repræsentanter fra tennisklubberne i lokalområdet også blev inviteret med ind. Idrætslærerne kunne herved hilse på den tennisklub, der lå nærmest deres egen skole.

Resultat

Fire skoler har efterfølgende henvendt sig for at benytte Sønderborg Tennisklubs anlæg, og der har også været bud efter en tennisinstruktør fra klubben til at undervise skoleeleverne. Det kan konstateres, at ca. 40 skolelærere er blevet præsenteret for tennissporten, og at over 150 skoleelever har prøvet kræfter med tennissporten på klubbens anlæg. Tennis er blevet integreret på skolerne, hvor de nu altid har ketsjere, bolde og undervisningsmateriale til rådighed.

Tidsforbrug

Foruden selve undervisningen, som DTF stod for, og åben hus arrangementet i tennisklubben, så tager det tid at få det praktiske på plads med skolerne. Der skal reserveres baner og sættes instruktører på, i så fald der er behov for dette. Sønderborg Tennisklub havde et godt samarbejde med skoleforvaltningen i Sønderborg. Forvaltningen arbejdede sammen med kommunens Sundhedsafdeling, så de betalte de samlede udgifter i forbindelse med lærerkurset.

 

Planlægningen krævede flere møder med skoleforvaltningen. Der blev i fællesskab lavet et skriftligt oplæg til invitationer, men selve invitationen kom fra forvaltningen, hvilket bestemt har været med til at blåstemple skoletennisforløbet hos de forskellige skoleledelser.

Økonomi

Prisen for skoletennisforløbene inkluderede alle materialer såsom ketsjere, bolde, mv., som lærerne selv brugte i den efterfølgende undervisning. Ved flere end 25 elever havde skolerne mulighed for at tilkøbe ekstra ketsjere/bolde, vel og mærke før forløbet startede.

 

Kommunens skoleforvaltning endte med at dække omkostningerne for de seks kommunale skoler – dog måtte to privatskoler selv betale.

 

Det har altså ikke kostet Sønderborg Tennisklub noget! De efterfølgende elevbesøge på klubbens anlæg har sågar indbragt tennisklubben en indtægt via træneraktivitet og baneudlejning.

Gode råd

• Anvend skoletennis for at synliggøre tennissporten for både skoleeleverne og idrætslærerne.

• Foruden folkeskolerne, så kan man også inspireres til at starte lignende tiltag op med undervisning af SFO-børn, fritidsklubber, gymnasier el. videregående uddannelsesinstitutioner. 

• Planlægningen tager tid – erfaringsmæssigt opnås den bedste afvikling i følgende tidsrum:
1) Oktober/november/december: Aftale indgås med skolerne.
2) Januar/februar: Tennisuddannelse af lærerne.
3) Februar/marts/april: Igangsætning af tennis i idrætsundervisningen.
4) April/maj: Afvikling af skoletennisdag i klubben, f.eks. i forbindelse med Tennissportens Dag.

• Der skal meget gerne være kaffe på kanden til lærernes introkursus 😉

Kontaktperson

Peter Skivild, mail: peter@skivild.d, tlf: 61778472