Corona-update 6. maj: Hvad må man nu?

Der mangler stadig svar på afgørende ting i forbindelse med restriktionslempelserne 6. maj. Men her får du svar på de mest afgørende spørgsmål om indendørs tennis og padel.

Nedenfor finder du svar på 11 spørgsmål vedrørende corona-restriktionerne for indendørs idræt. Der er fortsat uafklarede spørgsmål angående blandt andet adgang til klubhuse. Vi opdaterer, når der foreligger klare svar fra Kulturministeriet.

Må vi sektionsopdele indendørs træning?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inklusiv trænere med mere. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, net eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

Må en træner have ansvaret for flere grupper samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Hvilke forsamlingsforbud gælder for hhv. indendørs og udendørs idræt?

Med virkning fra den 6. maj følger idrætten de generelle forsamlingsforbud. Der gælder pt. et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal. Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs.

Hvad er et gyldigt coronapas?

Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
 • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Hvem er der krav om coronapas for?

I det indendørs idrætsliv er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.

Er der krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne?

Nej, der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.

Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?

Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas. Uden dette kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

Der er forskel på reglerne afhængig af, om der er en træner/holdleder tilstede eller ej:

Træner eller holdleder er tilstede

 • Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.
 • Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.
 • Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.

Der er ingen træner eller holdleder tilstede

 • Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.
 • Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.
 • Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?

Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.

Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

Hvad stiller vi op, hvis et medlem ikke har et gyldigt coronapas?

Kan en udøver på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

Må man tage fra et lukket sogn til et åbent sogn og dyrke idræt?

Det er op til den enkelte kommune i forhold til retningslinjerne i forbindelse med lokale nedlukninger.

Hvad er kravene i forhold til mundbind og skiltning?

Der er stadig krav om mundbind, og man skal som forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.