Dansk Tennis Forbund er tovholder på 60 vækstaftaler

Som en del af det samarbejdet imellem Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis omkring Bevæg-dig-for-livet Tennis er der en målsætning om etablering af op imod 150 vækstaftaler landet over i perioden 2016 til 2018, heraf 60 aftaler forankret hos Dansk Tennis Forbunds klubudviklingskonsulenter.

Henover foråret 2016 blev alle detaljer omkring vækstaftalerne finpudset, hvorefter de første aftaler blev indgået efter sommerferien 2016. Her knap 1 år senere har DTF lige lavet vækstaftale nummer 60 med Rødovre Tennisklub! Med andre ord – de indledende manøvrer i forhold til indgåelse af aftaler og opstartsmøder er på plads for alle 60 klubber, hvor DTF er tovholder! Alle vækstaftaler følges til dørs henover en 3-årig periode, hvor DTF´s klubudviklingsafdeling er i løbende kontakt med respektive klubber.

Fordelingen af de 60 klubber med vækstaftaler er således:
Jylland – 41
Fyn – 7
Sjælland – 12

På Sjælland er det Emil Bødker, mens det på Fyn er Michael Grube Andersen, der er tovholder på vækstaftalerne. I Jylland er det hovedsagelig Lars Elkjær, dog suppleret af freelance konsulenter i form af Lotte Gundtoft, Jørgen Nørgaard samt Torben Hocksdahl.

Ry Tennisklub – 1. prioriteten var at få flere medlemmer – og det er sket.

”Ry Tennisklub indgik en vækstaftale med DTF i efteråret 2016 og i starten af 2017 blev opstartsmødet afholdt – bestyrelsen foretog nogle meget bevidste valg målrettet rekruttering af nye medlemmer, samt fastholdelse af disse. Som supplement til Tennissportens Dag og Voksenintroduktion blev der nedsat hvervningsudvalg, etableret mentorordning, brugt tid på at sikre god og effektiv kommunikation via nyhedsbreve, hjemmeside og andet. Alt sammen med afsæt i et ønske om at skabe en bæredygtig vækst, hvor vi lykkes med at fastholde eventuelle nye medlemmer. Vort aktuelle medlemstal primo 2016 var godt 100 medlemmer og en forsigtig målsætning har været 10% nettovækst over 2 år. Hvis godt begyndt er halvt fuldendt, så er vi mere end halvvejs nu”

udtaler formand Torben Svejgaard. For nylig udsendte Ry Tennisklub følgende via nyhedsbrev til medlemmerne:

Mange nye medlemmer
Første prioritet i år var at få tilgang af flere nye medlemmer, og det må man sige er lykkedes over al forventning. Omkring 40 (fyrre!!) er det blevet til fordelt med knap 20 juniorer og godt 20 seniorer. Ingen kan vist huske, hvornår vi sidst har set en sådan tilgang, og det gælder ikke mindst, når man tænker på, at der er en del nybegyndere blandt. Vi håber, at I alle er faldet godt til og nyder vores dejlige sport og vores dejlige klub. Og vi er glade for, at I tilfører klubben nyt liv og ny dynamik. Der er naturligvis i sagens natur også en del tidligere medlemmer, der er holdt op af den ene eller anden årsag, men nettotilgangen er på næsten 10%, hvilket betyder, at ”pilen peger i den anden retning” i.f.t. de sidste mange år.

Jels Tennisklub – en klub i vækst.

Jels Tennisklub indgik i efteråret 2016 en vækstaftale med Dansk Tennis Forbund og havde opstartsmøde med konsulent Lars Elkjær. Ideer og eventuelle nye tiltag blev drøftet og bestyrelsen valgte at satse på forskellige områder – samt en målsætning om at skabe vækst fra 73 (2015 medlemstal) til 100 medlemmer i løbet af perioden 2016 til 2018.

”Som supplement til Tennissportens Dag og Voksenintroduktion, så valgte vi i bestyrelsen at satse på et struktureret årshjul med aktiviteter for alle, Bedsteforældre/børnebørn tennis, Skumtennis indendørs ift. fastholdelse, Mor/far med barn – en form for Familietennis. Her midt i udendørssæsonen 2017 har vi svært ved at få armene ned. Vi er over 100 medlemmer, har afholdt Jels Open med 36 børn, Sommercamp med mere end 20 børn og dermed stor succes med flere af vores tiltag. Nu skal vi gøre os umage for at fastholde alle de nye medlemmer og vi ser frem til fortsat sparring fra DTF´s side i relation til dette”

udtaler Hans Hørlyck, bestyrelsesmedlem og ungdomsansvarlig i Jels Tennisklub, der afsluttende supplerer:

”Mine ”guldkorn” er: Smil og glæde med børnene og et årshjul der ser godt ud, men som ”løser” sig selv trin for trin. En mail ud, købe lidt pølser, hvem kan ikke det? Og så er det en stor fordel, at man kan lide det man laver.

Lars Elkjær, DTF Klubudviklingsansvarlig:

”Det bliver spændende at følge det videre arbejde og opfølgning med disse vækstaftaler, hvor dialog og sparring imellem konsulent og klubledelse gerne skulle give ”afkast” i form af en mere afklaret og kvalificeret indsats i klubberne – samt ikke mindst opsamling af endnu flere gode erfaringer og ideer fra klubberne til DTF´s konsulentstab og klubudviklingsafdeling. Derudover er det naturligvis en målsætning at vi samlet set skal blive endnu bedre til rekruttering og fastholdelse af medlemmerne i landets tennisklubber og dermed sikre medlemsvækst.”

Læs mere om Vækstaftaler på Bevæg-dig-for-livet Tennis hjemmesiden.