DGI og DTF lykkes ikke med at skabe fælles kontingent

  • Selvom DGI og DTF ikke kommer i mål med et fælles kontingent, fortsætter det tætte samarbejde ufortrødent.

  • Organisationerne vil fremlægge en alternativ model i marts 2023.

  • Ordningen med frikontingent stopper fra 2023. Klubber i ordningen får mulighed for uden omkostninger at se den alternative løsning an.

DGI Tennis & Padel og Dansk Tennis Forbund lykkes desværre ikke med at skabe en løsning, hvor klubberne med ét kontingent bliver medlem begge steder. Det har ellers været en fælles målsætning, siden de to organisationer indgik en tæt samarbejdsaftale i foråret 2020.

Der er blevet arbejdet hårdt for at finde en holdbar model, og enhver sten er blevet vendt få at kunne komme i mål med den fælles vision. Dog har det ikke været muligt for DGI at gå videre ad det spor, der hedder fælles kontingent.

”I DGI har vi truffet den generelle beslutning, at vi ikke vil indgå i modeller, der påtvinger klubber at indgå dobbelt medlemskab. Vi er af den klare overbevisning, at den enkelte medlemsforening selv skal kunne træffe valg om, hvilke organisationer man er medlem hos,” siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand for DGI.

En af de helt store ambitioner for samarbejdsaftalen er at eliminere dobbeltudbud og i det hele taget gøre det enklere at være tennis- og padelklub i Danmark. Derfor ærgrer det også formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen, at man ikke kommer i mål med ét fælles kontingent.

”Det er brandærgerligt, at det ikke er lykkedes. Et fælles kontingent ville først og fremmest være en gevinst for klubberne, der ville få mindre administration og mere gennemskuelighed. For udviklingen af tennis og padel i Danmark er det enormt vigtigt, at vi er fælles om udfordringerne. Derfor ville vi rigtig gerne være gået foran i de store organisationer med en fælles kontingentløsning,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Alternativ model skal findes

Selvom idéen om et fælles kontingent er lagt til side for nu, er både DGI og DTF fortsat i arbejdstøjet. Organisationerne arbejder på en model i stedet for det fælles kontingent, der skal sikre fortsættelsen og fremdriften i samarbejdet.

DGI og DTF har givet hinanden hånden på, at den model skal ligge klar, når Dansk Tennis Forbund holder generalforsamling den 18. marts 2023.

”Både hos Dansk Tennis Forbund og DGI er vi stadig enormt opsatte på at finde løsninger, der gør det bedre og mere enkelt at være forening, end det er i dag. Derfor har vi aftalt, at vi allerede om kort tid vil præsentere en ny model, der tager afsæt i alt det bedste til foreningerne, men uden at vi beder vores foreninger om at indgå dobbelt medlemskab,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Slut med frikontingent

Som en del af samarbejdsaftalen mellem DGI og DTF kunne klubber, der kun var medlem af den ene af de to organisationer, få gratis medlemskab af den anden organisation i 2020 og 2021. Den ordning blev forlænget med yderligere et år i 2022, mens DGI og DTF arbejdede mod et fælles kontingent.

Ordningen med frikontingent fortsætter ikke i 2023. I stedet har DGI og DTF som ovenfor beskrevet givet løfte om en fremtidssikker model, der ligger klar i marts.

De klubber, som har været med på et frikontingent, vil få mulighed for at se den kommende løsning an.

Hvis de på baggrund af den kommende model ikke kan se sig selv som medlem i begge organisationer, kan de til den tid melde sig ud uden at få en opkrævning for 2023. Derfor opfordres klubber, der har været med på et frikontingent, til at forblive medlem fra begyndelsen af 2023.

Alle klubber vil blive kontaktet direkte, når den fremtidige model er på plads.

Mange fremskridt

Både hos DGI Tennis & Padel og hos Dansk Tennis Forbund er der stor vilje til at fortsætte og videreudvikle det tætte samarbejde. Samarbejdet er lykkedes med at afskaffe en række dobbeltudbud, mens klubberne har fået mere kvalitet for kontingentkronerne.

DGI og DTF har lanceret en fælles træneruddannelse. I 2022 har der været i alt 565 deltagere på kurserne fra 133 forskellige klubber. Herunder har 40 klubber haft fem eller flere deltagere afsted.

Masser af klubber er blevet hjulpet i gang med padelbaner og -aktiviteter, har fået uddannet trænere og haft hold med i Arla Protein Ligaen under Padel i Danmark.

På klubudviklingsområdet skal man ikke forholde sig til konsulenter fra to forskellige organisationer, der forsøger at overbevise klubben om, at deres produkter er de bedste.

I de forskellige holdturneringer skal klubberne ikke tage stilling til, om de skal spille med hos DGI, DTF eller en af lokalunionerne JTU, FTU og Tennis Øst. Når også naboklubben spiller med i de samme turneringer, bliver der mindre transportafstand, når man skal til kamp.

”Både hos DGI og Dansk Tennis Forbund forbliver vi i arbejdstøjet. Vores tilbud til klubberne skal ramme plet, og vores foreninger skal føle sig både set og hørt. Derfor glæder vi os også til at fortsætte den fælles rejse mod et endnu bedre tennis- og padeldanmark,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Samtidig med det øgede samarbejde siden 2020 er aktiviteterne i det fælles visionsprojekt Bevæg dig for livet – Tennis fortsat. Her har DGI- og DTF samarbejdet med flere hundrede foreninger om vækstaftaler, Voksenintroduktion, Familietennis og Tennissportens Dag.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kontakt da din lokale tenniskonsulent.