Drømmer I om nye faciliteter i lokalområdet?

DIF efterlyser lokale idrætsdrømme. På en online platform med et interaktivt danmarkskort kan alle nu give deres bud på nye lokale idrætsfaciliteter og deres placering. Målet er at inspirere og skabe dialog om nye idrætsinvesteringer i kommunerne op til kommunalvalget 2021.

Mangler der lys på tennisanlægget? Er jeres by ikke kommet med på padelbølgen? Eller er der ikke de fornødne indendørsfaciliteter i jeres lokalområde?

Der er uden tvivl masser af bud og reelle behov i kommunerne, og det er også vigtigt med gode lokale idrætsfaciliteter – men ofte sker der ikke rigtig noget. Måske fordi noget andet har højere prioritet. Måske fordi anlægsloftet gør det umuligt at indfri ønskerne om byggeri af nye idrætsfaciliteter. Eller måske fordi ønskerne ikke når hele vejen ud til de politikere og embedsmænd i kommunerne, der skal give grønt lys til byggerierne.

Derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF) lanceret en ny online platform med et interaktiv danmarkskort på DANMARK MANGLER.

Her kan alle foreninger, medlemmer og selvorganiserede idrætselskere vise, hvor Danmark mangler idrætsfaciliteter. Og det er ganske simpelt – man klikker på danmarkskortet på det relevante sted og skriver ganske kort, hvad det er, der mangler.

Håbet er, at mange vil bidrage med forslag, så alle kommuner får en række spændende forslag at arbejde videre med. På den anden side af kommunalvalget vil DIF sende de indkomne forslag til kommunerne med kontaktoplysninger på dem, der har stillet forslagene. Ligesom DIF vil inspirere til, hvordan kommunerne kan arbejde videre med forslagene.

Som tøv ikke. Men skriv, hvad I mangler hos jer på DANMARK MANGLER.