DTF etablerer Trænerhus i samarbejde med SLTU

Dansk Tennis Forbund har i samarbejde med Sjællands Tennis Union valgt at starte et forsøgsprojekt om at tilbyde medlemsklubber at tilkøbe sig trænere via forbundet. Første aftaler med Jyllinge Tennis & Padel Klub og Køge Tennisklub er underskrevet, hvilket betyder, at klubberne kan tilbyde træning i klubben, uden at skulle fungere som arbejdsgiver for en fultidstræner.

Problematikken med trænermangel især i de mindre klubber i yderområder er velkendt. En træner er en af de vigtigste  faktorer, når det kommer til at skabe aktivitet i en klub. Aktiviteter der i sidste ende er med til at fastholde medlemmerne i klubben.

Mange klubber har reelt set ikke nogen trænere, og ofte kan det være svært for klubberne at finde trænere, med mindre man kan tilbyde en fuldtidsansættelse. Netop spørgsmålet vedrørende ansættelsesforhold og økonomi er også ofte en udfordring for mindre klubber, som er drevet af frivillige bestyrelsesmedlemmer.

Derfor har DTF i samarbejde med Sjællands Tennis Union startet et nyt koncept, Trænerhuset, som et forsøg, med at brede de trænere, som lever af at være trænere, ud på flere klubber.

Hvad indeholder konceptet præcist?

Kort fortalt består Trænerhuset af at DTF ansætter trænere på fuld tid, og derefter lejer dem ud til flere klubber. Klubberne indgår i et samarbejde på et år ad gangen med DTF og træneren om 1-3 ugentlige dage, hvor træneren arbejder i deres klub. Dermed kan klubben få en dygtig træner på deltid, uden at skulle fungere som arbejdsgiver og på et mindre økonomisk grundlag. DTF står for at administrere fordelingen af træneren mellem klubberne, så han/hun kan arbejde fuldtid som træner.

Arbejdstider og arbejdsopgaver koordineres mellem klubber, træneren og forbundet. Træneren vil være en person med et højt uddannelses- og erfaringsniveau, og en person som forbundet kan stå inde for. Ud over praktisk erfaring med træning af alle målgrupper, vil træneren som minimum være uddannet tennistræner.

Trænerhuset er på nuværende tidspunkt i et projektstadie for at teste efterspørgslen og de praktiske muligheder og udfordringer, som et sådant projekt indebærer.

Første aftaler er indgået

To klubber på Sjælland har allerede indgået en aftale med DTF og SLTU om at indgå i trænerhuset. Jyllinge Tennis & Padel Klub og Køge Tennisklub har indgået en aftale om at “leje” trænere 3 dage ugentligt. De to klubber kan dermed se frem til at kunne tilbyde deres medlemmer træning og en lang række andre aktiviteter.

Formanden for Jyllinge Tennis & Padel Klub, Per Bach Sjølin, er meget positiv overfor projektets potentiale:

“Jeg mener løsningen med et Trænerhus er en brillant idé, til gavn for udvikling af tennissporten i Danmark. Det vil give klubberne mulighed for at tilknytte bedre trænere og samtidig gøre, at flere trænere vil kunne opnå at få fuldtidsansættelser. Det betyder bedre træning og et samlet løft til tennistræningen i Danmark.”

Projektleder for Trænerhusene, Emil Bødker, er glad for at forbundet nu kan tilbyde trænere til mindre og mellemstore klubber, og ser projektet som en del af en større klubudviklingsindsats:

“Vi har også et klubudviklingsperspektiv med Trænerhusene. Ud over at de er dygtige trænere, vælger vi personer som har interesse for starte nye rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer i de klubber de kommer ud i.”

Med de første to aftaler har DTF og SLTU taget det første skridt i projektet, som på sigt skal udbredes over hele landet.  DTF håber på sigt at have en trænerstab, som kan udvikle sig selv og være med til at udvikle træningsmiljøet i hele Danmark.

Hvordan bliver man en del af det?

Skulle din klub have et ønske om at kunne tilbyde træning og andre aktiviteter til medlemmer, og måske har svært ved selv at finde en deltidstræner, så hører vi meget gerne fra jer. De eneste krav er at klubben har et ønske om vækst og udvikling, en engageret bestyrelse og økonomi til at aflønne en deltidstræner.

I første omgang er projektet begrænset til klubber under SLTU, men det forventes snarligt at kunne udbydes i flere af unionerne.