Efter aftale om genåbning: Sats på udendørssæsonen

I Dansk Tennis Forbund er der glæde over, at der nu ligger en plan for yderligere genåbning af idrætten og en langsigtet aftale om udfasning af restriktioner. Men det ærgrer, at indendørssæsonen i store træk synes færdig.

Landets klubber gør klogt i at sætte alle sejl ind på udendørssæsonen. Foto: Morten Olsen.

Fra den 21. april åbnes indendørs idræt op i foreninger for børn og unge under 18 år. To uger senere åbnes der for voksne indendørs, mens der 21. maj forventeligt vil være helt åbent for alle idræts- og foreningsaktiviteter.

Dermed ser det ud til, at tennis- og padelklubberne primært skal vende fokus mod udendørssæsonen, som til gengæld ser ud til at kunne afholdes uden for mange begrænsende restriktioner.

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi meget gerne havde set, at der blev åbnet fuldt op for indendørs tennis og padel allerede nu. Samtidig glæder det mig, at vi nu har en langsigtet plan, så klubber, unioner og forbund har mulighed for at planlægge en rigtig god udendørssæson. Alle viste sidste år, at vi kommer stærkt igen, når vi får muligheden. Det kan vi sammen gøre igen,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

I aftalen, som ni af Folketingets partier står bag, er det endnu ikke specificeret, hvilke sportsgrene der er omfattet af aftalen og dermed kan komme i gang med ungdomsidrætten 21. april.

”Med den indbyggede afstand mellem spillerne i både tennis og padel vil det være helt indlysende, at vi er med i første bølge af genåbning indendørs. Det er det, vi arbejder for, og det er det, vi forventer,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

På udendørsfronten synes flere af forårets højdepunkter nu at være sikre på at kunne gennemføres. Det gælder blandt andet Tennissportens Dag den 8. maj og starten på den udendørs holdturnering 9. maj.

Usikkerhed om kurser

På baggrund af udmeldingerne om indendørs idræt har Dansk Tennis Forbund besluttet, at DTF Holdturneringen inde 2020-2021 ikke færdigspilles. Ingen hold rykker op eller ned. Læs mere om beslutningen her.

Indtil nu kendes kun de overordnede linjer i den politiske aftale om genåbning. Derfor tilbagestår også en række spørgsmål omkring eksempelvis afholdelsen af trænerkurser og generalforsamlinger.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis vil løbende orientere, når vi får mere konkret viden om aftalens indhold.

Se altid gældende corona-restriktioner for tennis og padel på www.tennis.dk/corona

Hovedpunkter i aftalen

  • april åbnes der for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, afgøres af aftalepartierne.
  • maj åbnes der for indendørs idræt i organiseret regi for voksne med krav om coronapas. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene, der er omfattet.
  • maj 2021 åbnes – med coronapas – den resterende del af idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.
  • Der nedsættes desuden en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der medio april skal komme med sit bud på, hvordan der igen kan komme gang i de større idrætsarrangementer, og hvordan tilskuerne kan komme tilbage til sporten.