Fænomenal medlemsvækst i tennissporten

Tennissporten er gået frem med mere end 10.000 medlemmer fra 2019 til 2020. En cocktail af dygtige klubber, corona og padel skaber den fremragende udvikling.

Der har været godt booket op på landets tennisbaner i 2020. Foto: Morten Olsen.

Målt på medlemstal var 2020 et helt fantastisk år for dansk tennis. Det står krystalklart efter Danmarks Idrætsforbund og DGI torsdag offentliggjorde idrættens medlemstal for det forgangne år.

Tennis- og padelklubberne havde i alt 85.501 medlemmer i 2020. Det er en fremgang på mere end 10.000 medlemmer siden 2019, hvor der var 74.743 unikke tennismedlemmer. Det er en stigning på 14,4 procent på blot et enkelt år.

Det unikke medlemstal er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.

Med hele 10.758 flere medlemmer er tennis den sportsgren i den samlede opgørelse, der har oplevet størst fremgang i 2020.

Medlemstallet for tennis har aldrig været så højt, siden DIF og DGI begyndte at lave fælles medlemsopgørelse i 2012. Faktisk skal man helt tilbage til 2004 for at finde lignende medlemstilslutning.

”Det er nogle helt fantastiske medlemstal. Klubberne har gjort en kæmpe indsats i et år med skiftende betingelser på grund af corona. På nogle måder har corona gjort tennissporten mere attraktiv, fordi der er god afstand indbygget i sporten. Under alle omstændigheder har vi nu et unikt udgangspunkt, som vi sammen med klubberne kan arbejde videre ud fra,” siger Mogens Spangenberg, der er landsformand for DGI Tennis.

Fire år i træk

Det er fjerde år i træk, at der er fremgang i medlemstallene for tennissporten. I samme periode er mange klubber blevet langt bedre til at gøre opmærksom på sig selv og tage godt imod nye medlemmer. De var derfor klar, da tennissporten som en af de første idrætter kun åbne efter corona-nedlukningen i foråret 2020.

”Klubberne og tennissporten var i forvejen inde i en rigtig god udvikling. Corona-situationen har så sat turbo på tilstrømningen til sporten. Jeg vil vove den påstand, at hvis corona-virus var kommet for fem år siden, havde vi ikke set samme positive afsmitning på vores medlemstal. Så klubberne fortjener en enorm ros,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, der er formand for Dansk Tennis Forbund.

Styrkelsen af klubberne er blandt andet sket gennem særlige vækstaftaler mellem DGI, Dansk Tennis Forbund og de enkelte klubber. I vækstaftalerne bliver der lagt en treårig plan, hvor klubberne forpligter sig til at afholde nogle aktiviteter som voksenintro, familietennis og det landsdækkende åbent hus-arrangement, Tennissportens Dag.

Stigning i hele landet

Dykker man længere ned i tallene, viser det sig, at medlemstilgangen er et landsdækkende fænomen. DGI inddeler landet i 14 landsdele, og samtlige landsdele har oplevet medlemsfremgang. Alle tre unioner under Dansk Tennis Forbund er ligeledes gået frem.

Den procentuelle vækst er størst i Jylland, på Midt- og Vestsjælland og Bornholm. Men også i tennis’ traditionelle højborge i Storkøbenhavn og Nordsjælland er man gået frem med henholdsvis cirka 1900 og 1200 medlemmer.

”Det er super positivt, at medlemsvæksten er så jævnt fordelt på tværs af landet. Det giver større sammenhængskraft og energi i tennissporten, når det er så tydeligt i alle egne af landet, at det virkelig kan betale sig at gøre den store indsats, som klubberne gør,” siger Mogens Spangenberg.

Ser man på medlemmerne fordelt på alder, viser det sig igen, at der er fremgang over hele linjen. Især har der været en eksplosiv fremgang i aldersgruppen 19-24 år. Her er medlemstallet steget med hele 48 procent.

Hos de 13-18-årige går tennis frem med 22 procent og i den store gruppe af 25-59-årige ligger væksten på 21 procent.

Synergi med padel

De unge voksne mellem 19 og 24 er traditionelt en medlemsgruppe, som tennissporten har haft udfordringer med at tiltrække og fastholde. En medvirkende årsag til årets store fremgang i det segment kan findes i padelsportens fremmarch.

Padelmedlemmer er organiseret sammen med tennissporten i medlemstalsopgørelsen. I alt er der registreret 3406 padelmedlemmer i DGI og Dansk Tennis Forbund.

I klubber med padelbaner er medlemstallet steget med 22 procent. I tennisklubber uden padelbaner lå medlemsvæksten i 2020 på 13 procent. Der er altså bredt set vækst i tennisklubberne. Men de klubber, som også kan tilbyde medlemmerne padel, har ekstra fart på.

”Tennis og padel er et rigtig godt match i foreningsregi. Klubber, hvor medlemmerne kan spille begge dele, oplever mange synergieffekter med spillere, der både spiller det ene og det andet. Vi ved, at padel virkelig er på vej frem i Danmark. Samtidig er det rigtig dejligt at konstatere, at det samme gælder for tennissporten,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Næste store mulighed for at tiltrække nye medlemmer er Tennissportens Dag den 8. maj. Tennissportens Dag er et landsdækkende åbent hus-arrangement med deltagelse af klubber fra hele landet.

FAKTA

Tennissporten i Danmark har nu haft fire år med samlet medlemsfremgang. Medlemsudviklingen for 2020 ser således ud:

  • Dansk Tennis Forbund er vokset fra 60.845 medlemmer til 69.964 medlemmer
  • DGI er vokset fra 63.226 medlemmer til 76.904 medlemmer
  • Det samlede unikke medlemstal er steget fra 74.743 medlemmer til 85.501 medlemmer. Det unikke medlemstal er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.