Generalforsamling 2019: Vedtægtsændringer og valg

Dagsordenen til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 16. marts 2019 indeholder både forslag om vedtægtsændringer og et potentielt valg til samtlige bestyrelsespladser.

Bestyrelsen i DTF foreslår omfattende vedtægtsændringer ved årets generalforsamling.

*Artiklen er 26. februar opdateret med en ny dagsorden på baggrund af et indkommet forslag.

I disse dage lander en indkaldelse til ordinær generalforsamling i postkassen hos Dansk Tennis Forbunds over 270 medlemsklubber. Generalforsamlingen afholdes 16. marts 2019 kl. 13.30 på Scandic Hotel i Kolding. Med indkaldelsen følger en dagsorden, der indeholder et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.

Stemmes vedtægtsændringerne igennem, udløser det på samme generalforsamling et valg, hvor alle pladser i bestyrelsen inklusiv formandsposten er i spil – dog med undtagelse af de bestyrelsespladser, der er reserveret til unionerne.

Læs dagsordenen for DTF’s generalforsamling 2019.

Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen har gennem det seneste år vurderet, at der er behov at se på Dansk Tennis Forbunds grundlæggende fundament i forbundets love, herunder

  • Principper om åbenhed m.v.
  • Struktur
  • Tekniske og praktiske spørgsmål/konsekvensrettelser

Dette har resulteret i en række forslag til vedtægtsændringer, hvormed man ønsker at modernisere vedtægterne på flere punkter.

Motivation for vedtægtsændringer

Bestyrelsen har i forbindelse med forslaget om vedtægtsændringer udarbejdet en motivation for, hvorfor ændringerne er nødvendige og gavnlige.

Blandt de største følger, hvis forslaget om vedtægtsændringer stemmes igennem, er, at forbundet går fra at have fire medlemsunioner til at have tre. Denne vedtægtsændring vil bane vejen for, at SLTU og KTU kan lægge sig sammen til Tennis Øst.

I samme ombæring åbner forslaget om vedtægtsændringer op for, at unionerne blandt sine bestyrelsesmedlemmer kan udpege, hvem der skal være i bestyrelsen for Dansk Tennis Forbund. Med de nuværende love er unionsformændene selvskrevet som medlemmer af forbundets bestyrelse.

Hvis forslaget om vedtægtsændringer stemmes igennem, vil størrelsen på DTF’s bestyrelse gå fra otte til ni personer: Tre unionsbestemte og seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. Formandsposten er den eneste post, der vil være direkte valg til. Resten af posterne i bestyrelsen fordeles, når bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Stemmes vedtægtsændringerne igennem, udløser det samtidig valg til alle seks generalforsamlingsvalgte pladser i bestyrelsen.

Regnskab og årsberetning

Forslag fra forbundets medlemmer (unioner og klubber), der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen (cc. dtf@tennis.dk) 21 dage før generalforsamlingen, dvs. 24. februar 2019, og af bestyrelsen umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til unioner og klubber.

Både regnskab og årsberetning for 2018 vil være tilgængelige her på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen 16. marts.

Har jeres klub brug for at stemme ved fuldmagt? Så kan I finde en fuldmagtsblanket her. Det originale invitationsbrev med klubbens navn og stemmetal er nødvendigt at medbringe, hvis der skal stemmes via fuldmagt. Fuldmagten kan udformes på anden vis end ovenstående blanket.

Indkommet forslag

I overensstemmelse med lovene i Dansk Tennis Forbund har Dronninglund Tennis senest 21 dage før DTF’s generalforsamling indsendt et forslag, der bliver bragt til afstemning. Forslaget foreslår ændringer i vedtægterne.