Generalforsamling 2020: Ny tilmeldingsfrist og indkommet forslag

Dagsordenen til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 14. marts 2020 indeholder både forslag om vedtægtsændringer og et potentielt valg til bestyrelsen.

Generalforsamling 2020 afholdes i Odense 14. marts.

Dagsordenen til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 14. marts 2020 indeholder både forslag om vedtægtsændringer og et potentielt valg til bestyrelsen.

*Artiklen er opdateret 27. februar med en ny dagsorden på baggrund af et indkommet forslag. Vi har desuden rykket tilmeldingsfristen til 8. marts, så I stadig kan nå at tilmelde jer.

Dansk Tennis Forbunds Generalforsamling afholdes lørdag den 14. marts 2020 kl. 13.30 hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25,

5250 Odense. 

Vi har som noget nyt udsendt indkaldelse til alle Dansk Tennis Forbunds medlemsklubber på mail. Her finder du al information om videre tilmelding. Alle indkaldelser er sendt til de respektive klubformænds mailadresse. 

Har du ikke modtaget indkaldelsen eller har du andre praktiske spørgsmål? Så kontakt sponsor – og eventkoordinator Signe Hein Larsen på sh@tennis.dk. 

Her kan du se dagsordenen

Forslag om vedtægtsændringer

Ved generalforsamlingen den 16. marts 2019 blev vedtaget en række ændringer af Dansk Tennis Forbunds love. Ved denne lejlighed blev det pålagt bestyrelsen at komme med et fornyet forslag på udvalgte områder.

Dette har afstedkommet arbejdet med de nu fremlagte ændringsforslag til Dansk Tennis Forbunds love, som centrerer sig omkring følgende områder;

  • Spørgsmålet om længden af valgperioder og dermed valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Anvendelsen af fuldmagter på generalforsamlingen samt regler om fremmøde.
  • Procedurer ved vakance i bestyrelsen, beslutningsdygtighed m.v.

Her kan du se forslag om vedtægtsændringer 

Motivation for vedtægtsændringer

Bestyrelsen har i forbindelse med forslaget om vedtægtsændringer udarbejdet en motivation for, hvorfor ændringerne er nødvendige og gavnlige.

Her kan du se motivationen for vedtægtsændringer

Regnskab og årsberetning

Forslag fra medlemmerne (unioner og klubber), der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen (cc. dtf@tennis.dk) 21 dage før generalforsamlingen, dvs. lørdag den 22. februar 2020, og af bestyrelsen umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til unioner og klubber.

Både regnskab og årsberetning for 2019 vil være tilgængelige her på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen 14. marts.

Indkommet forslag

I overensstemmelse med lovene i Dansk Tennis Forbund har Povl Henningsen, Odder Tennisklub og Poul Lundberg Andreasen, Rødovre Tennisklub senest 21 dage før DTF’s generalforsamling indsendt et forslag, der bliver bragt til afstemning.

Her kan du se forslaget

Eventuelle spørgsmål om indholdet af generalforsamlingen kan stilles til Dansk Tennis Forbunds direktør Emil Bødker på eb@tennis.dk.