Generalforsamling: Nyvalgt kasserer

Joakim Thörring blev valgt som ny kasserer i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse. Dorte Klüwer og Peder Helmuth Hansen fortsætter i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund: Michael Grube Andersen, Henrik Thorsøe Pedersen, Dorte Kluwer, Rasmus Gråskov, Peder Helmuth Hansen, Joakim Thörring, Jørgen Torpe Kann og Thomas Kønigsfeldt. Fraværende: Henrik Maris.

Dansk Tennis Forbunds generalforsamling løb af stablen 18. marts i Idrættens Hus i Brøndby. Dagen blev præget af en god og saglig debat.

Generalforsamlingen blev indledt af bestyrelsens beretning for det forgangne år. Herefter fulgte en debat med mange gode indlæg.

Inden valghandlingerne blev årsregnskabet og budgettet forelagt, diskuteret og godkendt. Det samme galt bestyrelsens forslag til kontingent for 2023.

Kasserer på valg

I løbet af det seneste år valgte DTF’s kasserer, Janne Theilgaard, at udtræde af bestyrelsen. Joakim Thörring (Dragør) har siden da varetaget rollen som kasserer. Han stillede sig også til rådighed for forsamlingen og modtog valg til bestyrelsen som kasserer for 2023 og 2024 uden modkandidat.

Dorte Klüwer (Skovbakken) og Peder Helmuth Hansen (Sønderborg) var ligeledes på valg. De modtog genvalg som menigt bestyrelsesmedlemmer uden modkandidater.

Desuden blev der tid til at præsentere to nye medlemmer i DTF’s bestyrelse. Tennis Øst repræsenteres fremover i DTF’s bestyrelse af Rasmus Gråskov (Bagsværd). Jyllands Tennis Union sender fremover Jørgen Torpe Kann (Aalborg).

Sidstnævnte har i en årrække været med i Appeludvalget. Men med indtrædelse i JTU’s bestyrelse er suppleanten Troels Bay Simonsen trådt ind som medlem af Appeludvalget. Christian Kurt Nielsen var på valg til Appeludvalget og blev genvalgt.

Ny suppleant i Appeludvalget blev Frederik Alfast Damm.

Der var også genvalg uden modkandidater til de interne revisorer Steffen Wanscher og Kristian Danstrup, såvel som revisorsuppleanten Oddbjørn Unset.

Hæder til Klitvad og KB

Henrik Klitvad blev tildelt Waage Petersens æresetui. Formanden for Tennis Øst blev hyldet for rigtig mange års tro tjeneste for tennissporten. Henrik Klitvad takkede og sendte en tak videre til alle frivillige kræfter i hele tennisdanmark.

Dorte Klüwer fra DTF’s bestyrelse overrakte og motiverede tildelingen.

Mogens Pagh-pokalen går hvert år til den klub, hvis juniorer klarer sig bedst nationalt og internationalt. Som så mange gange før gik den hæder til KB.

Elitetræner i klubben, Christian Camradt, modtog pokalen fra eliteansvarlig i DTF’s bestyrelse, Thomas Kønigsfeldt. Camradt takkede ikke mindst KB-spillerne for deres indsats.

Desuden blev Årets Tennisklub også kåret på generalforsamlingen. Læs mere om den kåring her.