Her er medlemstallene for tennis og padel

Efter fem år med uafbrudt fremgang tager tennissporten et lille skridt tilbage målt på antal medlemmer. Padelsporten har etableret sig som en stor foreningsidræt.

Foto: Bo Nymann.

Onsdag offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund og DGI de officielle medlemstal i idrættens verden for 2022. Tennis- og padelklubberne er gået fra 93.968 medlemmer i 2021 til 99.232 i 2022. Det er en samlet stigning på 5.264, svarende til 5,6 procent.

Tallene viser, at tennissporten er den ottende største idrætsaktivitet i Danmark. Foran ligger fodbold, gymnastik, svømning, fitness, golf, badminton og håndbold.

I alt var der i 2022 registret 81.913 tennismedlemmer. De 81.913 er det såkaldte unikke medlemstal for tennis. Det unikke medlemstal er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.

Efter at være gået frem uafbrudt i fem år er det første gang længe, at tennissporten oplever en tilbagegang. Tallet for 2021 var rundt regnet 3.000 medlemmer højere.

2022-medlemstallet svarer til medlemstallet i 2020, hvor tennissporten var gået massivt frem.

En af de primære forklaringer på tilbagegangen skal findes i københavnsområdet. Her har en lang række klubber indført medlemsstop og operer med ventelister, fordi deres banekapacitet ikke kan holde til, at der dukker flere spillere op i klubben.

Dermed er væksten stoppet der, hvor der er allermest appetit på at blive tennismedlem.

Padel buldrer derudaf

2022 bød næsten på en fordobling af medlemstallet for padel. 17.319 medlemmer er nu indmeldt i landets padelforeninger mod 8.937 året forinden. Det gør padel til den 20. største aktivitet målt på medlemmer hos DIF og DGI lige efter volleyball og foran roning og karate.

Væksten hos padel er den femtestørste i foreningsidrætten kun overgået af giganterne svømning, fitness, gymnastik og fodbold.

Padelsporten oplever vækst i hele landet og har godt fat i folk i både byerne og på landet. Holbæk, Silkeborg og Svendborg er de tre kommuner med flest padelmedlemmer i foreningerne.

Padelforeningerne er en god blanding af flerstrengede idrætsforeninger, der har etableret padelbaner, rene padelklubber, og tennisklubber, som nu er tennis- og padelklubber.

Padel kan nu dyrkes i et sted mellem 25 og 30 procent af landets tennisklubber. Mange steder er der medlemmer, som både dyrker tennis og padel. Men i medlemsregistreringen skal foreningerne indgive, hvor mange af deres medlemmer, som primært spiller det ene eller det andet.

Alle idrætter (DIF & DGI Unikke) Medlemstal 2021 Medlemstal 2022 Udvikling antal Udvikling pct.
Padel 8.937 17.319 8.382 93,8%
Tennis 85.031 81.913 -3.118 -3,7%
Tennis og padel 93.968 99.232 5.264 5,6%

Tabel: Medlemstal og -udvikling for padel og tennis.

I de kommende uger dykker vi nærmere ned i tallene og kigger på tendenser i både tennis og padel.

Nørd flere tal

Fakta

Ligesom tennis og padel kræver en god teknik, er der også masser af tekniske detaljer omkring opgørelsen af medlemstal.

  • Opgørelsen for 2022 er anden gang, hvor padel tælles som en selvstændig aktivitet. I 2020 blev padelmedlemmer opgjort som en gren under tennismedlemmerne.
  • Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt både spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt.
  • På tværs af DGI og DIF-idrættens specialforbund taler man om ’unikke medlemmer’. Det unikke medlemstal i tennis og padel er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.