Klubkursus giver papir på tennisfærdighederne

I stedet for at sende deres trænere på kurser i andre klubber, har både Sønderborg og Nykøbing F. for nyligt afholdt deres egne klubkurser, hvor de har fået opgraderet evnerne for mange trænere på en gang.

Der er både praktik og teori på trænerkurserne.

De små grå var i aktion, og nysgerrigheden var i top sidste weekend i Sønderborg Tennisklubs tennishal. Klubben havde booket et klubkursus, så syv af klubbens trænere på en og samme tid kunne komme gennem første trin på DGI og Dansk Tennis Forbunds træneruddannelse, Tennistræner 1.

De unge trænerspirer så det som en fordel, at kurset blev holdt sammen med lutter klubkammerater. For som en af deltagerne sagde:

“Det fungerede rigtigt godt, at det kun var os fra klubben, fordi så kunne man godt stille mange spørgsmål til det man undrede sig over eller ikke vidste.”

SÅDAN BOOKER I ET KLUBKURS

Også Laila Christensen, der er med i Sønderborgs Ungdoms & Sportsudvalg, var rigtig glad for klubkurset, der blev styret af den erfarne instruktør Adam Blicher.

”De unge deltagere har fået en masse redskaber og viden med fra weekendens trænerkursus. De glæder sig til at anvende alt det nye, når de skal træne de yngste i minitennis,” siger Laila Christensen og tilføjer, at kurset også har givet unge trænere mod og lyst til at arrangere en turnering for de yngste af klubbens spillere.

Naboklubber kan gå sammen

I den anden ende af landet lagde Nykøbing Falster Tennisklub for nyligt baner og klublokaler til et lignende klubkursus. Klubben, der er den største på Lolland og Falster, inviterede også trænere med fra naboklubberne.

Det kan have flere fordele. For det første kan det måske være den afgørende forskel for, at man når op på en kritisk mængde af trænere, så det økonomisk kan svare sig med et klubkursus, fremfor at sende trænerne på et traditionelt trænerkursus.

Samtidig kan det knytte bånd mellem naboklubberne, der åbner muligheden op for at lave fælles aktiviteter med klubbens medlemmer. Det kunne være en juniorturnering eller lignende.

I tilfældet med Nykøbing F. var der også fire trænere med fra Maribo blandt de ni nyuddannede trænere, som havde fornøjelsen af instruktør Henrik Kjærulff. Med kurset har samtlige trænere i Nykøbing Tennisklub nu har papir på deres færdigheder.

LÆS MERE OM KLUBKURSER, OG SE HVORDAN DU BOOKER

Trænerne fra Nykøbing F. og Maribo med deres nyerhvervede kursusbeviser.