Læs referat fra den dobbelte generalforsamling

Referatet fra Dansk Tennis Forbunds dobbelte generalforsamling for 2020 og 2021 er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Lørdag den 15. maj var Dansk Tennis Forbund vært for en dobbelt generalforsamling for både 2020 og 2021. Dagsordenen bød på en række forslag, der gav anledning til en livlig debat.

LÆS REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2020/2021

Et forslag til ændringer af love fra DTF’s bestyrelsen inklusiv et ændringsforslag fra Aalborg Tennisklub, som bestyrelsen tilsluttede sig, blev vedtaget. Dog blev det ikke vedtaget at fjerne den maksimale valglængde for bestyrelsesmedlemmer. Den er stadig 12 år.

Ændringerne af lovene betyder, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt til forbundets generalforsamling. Fremover er bestyrelsen beslutningsdygtig ved fremmøde af fem medlemmer mod hidtil syv. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen i stedet for fire. Og generalforsamlingerne bliver åbne for flere deltagere.

Endelig bliver det muligt at holde en generalforsamling elektronisk, hvis det er umuligt at holde den fysisk. Den ændring skal forhindre, at der igen opstår en situation, hvor generalforsamlingen må udskydes igen og igen, som i 2020 på grund af corona.

Referater fra tidligere års generalforsamlinger kan altid findes på www.tennis.dk/om-os/politik