Ny turneringsstruktur: Mange flere divisionsklubber og stærkere elite

Mange flere klubber i Danmark skal have mulighed for at spille divisionstennis med deres hold, og Elitedivisionen skal gøres stærkere. Også de individuelle turneringer får et pift.

Det er hovedindholdet i en ny turneringsstruktur, som DTF’s bestyrelse netop har vedtaget, og som et nydannet turneringsudvalg skal føre ud i livet.

De overordnede rammer er dog nu fastlagt af bestyrelsen.

Målet med ændringerne er at styrke det sportslige niveau og gøre både holdturneringen og de individuelle turneringer attraktive i forhold til spillere, klubber, publikum, medier og sponsorer.

Grundigt forarbejde – stor forbedring

DTF’s nye direktør, Klaus Nørby Jakobsen, er sikker på, at den nye turneringsstruktur vil være en stor gevinst for tennis-Danmark – og han er glad for det store forarbejde, der er lavet før hans tid i DTF.

”Der er blevet lavet flere grundige analyser og der har været afholdt en række dialogmøder med klubber, unioner og erfarne turneringsansvarlige, der alle har spillet ind med ændringsforslag. Men vi er ikke i mål endnu. Selv om de overordnede rammer er fastlagt, så er der mange specifikke beslutninger, der skal tages – ikke mindst i overgangsfasen. Derfor er det vigtigt, at vi har en gruppe erfarne folk i et nyt, netop nedsat turneringsudvalg til at hjælpe med at styre processen i mål,” siger Klaus Nørby Jakobsen.

Ændringerne kort fortalt

Der kommer færre individuelle turneringer. Det sker for at gøre de kommende turneringer til flottere events i tæt samarbejde med klubberne. DTF vil derudover arbejde for højere pengepræmier for at tiltrække bedre spillere og internationale turneringer. Et enkelt nyt turneringstiltag er der også blevet plads til. Der kommer doubleturneringer som en forsøgsordning.

I holdturneringen bliver antallet af divisionshold væsentligt forøget. DTF’s turnering rammer dermed langt flere klubber. Udbredelse har netop været et af de helt centrale mål.

Holdånd, lokalt engagement og medieomtale

”Holdturneringen er et samlingspunkt for klubberne, både store og små. Den skaber holdånd, gejst og konkurrence så bredt som muligt. Holdturneringen er også et godt team-element i en sport, der ellers er individuelt præget”, lyder det fra Lars Dahl Gulmann, medlem af DTF’s bestyrelse og kommende formand for det nye turneringsudvalg.

”Det at have et divisionshold skaber desuden grundlag for lokalt engagement og mulighed for omtale i de lokale medier på en anden måde end et seriehold. Samtidig afvikles kampene i lokale rammer, hvor et socialt miljø kan blomstre ikke mindst ved lokalopgør,” siger han.

Bedre turneringsafvikling

Bestyrelsen har flere gange haft turneringsstrukturen oppe at vende. Den nuværende måde, holdturneringen kører på, rummer nemlig en række svagheder.

De bedste klubber kan i dag have rigtig gode 2. og 3. hold i divisionerne uden at kunne rykke op. Oprykningen kan derfor stå mellem ganske få klubber, der ikke nødvendigvis er placeret i toppen af rækken. Holdopstillingen til de enkelte kampe kan også variere meget.

Målet for ændringerne har derfor også været at ensrette afviklingen af holdturneringen. Det skal simpelthen være mere overskueligt og nemt at forstå, hvem der kan rykke op og ned, og på den måde er der også en langt bedre overgang fra unionernes serier til DTF’s divisioner.

Fakta om den nye turneringsstruktur

Her følger et overblik over elementerne i den nye turneringsstruktur, der træder i kraft fra sommersæsonen 2018 og vintersæsonen 2018/19.

Der er nedsat et udvalg, der skal arbejde med indførelsen af strukturen. Udvalget skal udover den præcise planlægning også indsamle holdninger, indtryk og ideer, så hele strukturen løbende bliver kvalitetssikret overalt i landet.

Holdturnering for seniorer

  • Færre hold i Elitedivisionen
  • Udvidelse af antallet af hold i de lavere divisioner
  • Der introduceres en talentdivision for de bedste klubbers reservehold
  • Hver klub kan maksimalt have tre hold tilmeldt i divisionsholdturneringen
  • Den nye inddeling kommer forventeligt til at gælde fra sommersæsonen 2018 og vintersæsonen 2018-19

Individuelle turneringer for juniorer og seniorer

  • Der udarbejdes en turneringskalender, hvor individuelle turneringer ikke bliver lagt i samme terminer, hvor der er relevante holdkampe for den samme gruppe spillere
  • Der indføres doubleturneringer som en forsøgsordning
  • Udendørs DM for juniorer og seniorer skal så vidt muligt holdes samlet
  • Der skal være færre, men bedre turneringer på højt niveau – fortsat sat i værk af klubberne men med mulighed for støtte fra DTF – det skal sikre tiltrækning af de bedste spillere, også internationalt

Det er derudover målsætningen, at der hvert år skal være op til seks Tennis10-festivaller, hvor spil, motorisk læring, socialt samvær og personlig udvikling er i højsædet.

Det nye turneringsudvalg får Lars Dahl Gulmann fra DTF’s bestyrelse som formand. Derudover er der tilknyttet repræsentanter fra DTF samt en række repræsentanter fra tennisdanmark. Det er klubfolk og nøglepersoner med stor erfaring omkring både holdturnering og individuelle turneringer. Udvalgets medlemmer er endnu ikke helt på plads.