Ny turneringsstruktur for senior holdturneringen

Turneringsudvalget løfter nu sløret for intentionerne bag den nye struktur, detaljerne i den nye holdturneringsstruktur samt forløbet af overgangssæsonen som tager sin begyndelse i oktober måned, når den kommende indendørssæson starter.

REDIGERET 5. FEBRUAR 2018 PGA. RETTELSE FRA SEKS TIL OTTE HOLD I ELITEDIVISIONEN.

Arbejdet med at evaluere og forbedre holdturneringsstrukturen blev påbegyndt tilbage i 2014. Ønsket var dengang at evaluere den daværende struktur og finde løsninger på en række uhensigtsmæssigheder. Efterfølgende blev der igangsat et omfattende analysearbejde via klubbesøg, workshops og spørgeskemaer, hvor trænere, klubbestyrelser, elitespillere, motionister og andre deltog aktivt. Ved den afsluttende rapport til DTF’s bestyrelse i januar 2017, blev der fremlagt en ny og spændende turneringsstruktur. En struktur med ambitiøse sportslige og sociale målsætninger. Bestyrelsesformand Henrik Thorsøe Pedersen udtaler:

“Vi har ønsket at løfte de sportslige ambitioner med en koncentreret og attraktiv elitesatsning på højt niveau, større transparens via ensretning af regler, samling af 2.- og 3.-hold i en separat liga og golden match tiebreak for at finde en vinder i alle holdkampe. Det sociale element ved holdtennis har vi ønsket at styrke med tiltag som 4 damer på hvert hold og 8 hold i puljerne.”

Den nye holdturneringsstruktur
Detailplanlægningen i turneringsudvalget har ført til en række konklusioner som træder endeligt i kraft ved indendørssæsonen 2018/19 og udendørssæsonen 2019: De vigtigste beslutninger er:

 • Elitedivisionen reduceres fra 12 til 8 hold.
 • Der indføres en separat liga, hvor alle 2.-3. eller lavere rangerede hold fra klubber indplaceres. Ligaen bliver selvstændig turnering.
 • 1. division vil fremover bestå af 2 puljer med hver 8 hold, mens 2. og 3. division vil bestå af op til 4 puljer med 8 hold i hver pulje.
 • Elitedivisionen, 1., 2. og 3. division administreres af Dansk Tennis Forbund.
 • Unionernes rækker for de bedste hold hedder fremover 4. division, 5. division osv. Såfremt Unionen ønsker det, kan der tilføjes unionens navn, eks. vis 4. division Fyn.
 • Der skal spilles efter samme DTF regler ned igennem alle divisionerne, herunder også unionernes divisionsrækker.
 • Kampformatet i alle divisionsrækker, herunder de rækker som styres af unionerne, ensrettes.
 • Kampformat er 4 spillere både i herre- og damerækkerne.
 • Der skal findes en vinder i hver kamp, hvilket vil ske efter golden matchtiebreak på samme måde, som det er gældende i medalje- eller playoffkampene i dag. Dvs. Slutresultatet vil blive 4-3 til det vindende hold.

I nedenstående illustration er strukturen vist og beskrevet. Illustrationen er lavet på baggrund af antallet af tilmeldte klubber i 2017/18 indendørssæsonen.  De blanke felter skyldes, at der er færre hold i indendørsturneringen end udendørs. Der udestår en række detaljespørgsmål, herunder om ranglistepoint, mulighed for holdfællesskaber etc. Disse områder vil der blive arbejdet med i DTF’s sekretariat i et tæt samarbejde med turneringsudvalget.

Grundstruktur DH Damer (Klik for fuld størrelse)
Grundstruktur DH Herrer (Klik for fuld størrelse)

 

 

 

 

 

 

Sådan bliver overgangen

Elitedivision – herrer og damer
Da Elitedivisionen i den nye struktur reduceres fra nuværende 12 hold til 8 hold, afvikles et medalje- og kvalifikationsspil i overgangssæsonen. Det er mellemspillets resultater i indendørssæson 2017-18 som afgør, hvilke hold der skal spille i medalje- og kvalifikationsspil.

 • De to bedst placerede hold fra mellemspil 1 og 2 går til medaljespillet og er fødte deltagere i Elitedivisionen i den kommende indendørssæson 2018-19.
 • Mellemspillenes nummer 3 (2 hold) er fødte deltagere i Elitedivisionen i den kommende indendørssæson 2018-19.
 • Mellemspillenes nr. 4 (2 hold) deltager i et kvalifikationsspil, hvor de skal møde vinderne af hhv. 1. division Vest og 1. division Øst. Vinderne af de to kampe i kvalifikationsspillet bliver således de sidste to deltagere i Elitedivisionen i den kommende indendørssæson 2018-19.
 •  De 4 hold i nedrykningspuljen, og de 4 hold som taber kvalifikationsspillet, vil alle deltage i den kommende 1. division.
 • Da den geografiske opdeling i divisionerne under elitedivisionen fastholdes i øst-og vestkredse (delt ved Storebælt), vil antallet af ledige pladser i 1. divisionerne efter fordelingen af de ”nedrykkede” elitedivisionshold, være afhængig af disse klubbers fordeling på øst og vest hold. Man kan dog ikke helt udelukke, at der en sæson vil være et eller få hold, der skal krydse Storebælt.

1.-3. division – herrer og damer
1. division består fremover af 2 puljer med hver 8 hold, mens 2 og 3 division kan bestå af op til 4 puljer også med 8 hold i hver pulje. Med indførslen af Ligaen (hvor alle klubbers 2. og 3. hold vil spille) vil antallet af ledige pladser i de enkelte divisioner være afhængigt af antallet af 2. og 3. hold og deres placeringer i de enkelte divisioner. Derfor er det ikke muligt at lave en overskuelig oversigt over alle scenarier.

Videopræsentation af overgangsordningen
Lyt med når turneringskonsulent Tom Gustavsen gennemgår overgangsordningen til den nye struktur.

Overgangsordning Damer (Klik for fuld størrelse)
Overgangsordning Herrer (Klik for fuld størrelse)

 

 

 

 

 

Implementeringsarbejdet af den nye struktur sker ved et af DTF’s bestyrelse nedsat turneringsudvalg bestående af:

Benjamin Ejlersen, Vejle og JTU
Kenneth Jensen, FTU
Martin Jørgensen, Ølstykke og SLTU
Daniel Mølgaard Nielsen, KB
Klaus Nørby Jakobsen, Tom Gustavsen, Mia Mønster, DTF
Lars Gulmann, udvalgsformand og bestyrelsesmedlem i DTF
Peder Helmuth, Sønderborg Tennis Klub.

Mette Rytsel, Virum, og Thomas Skouboe, KFUM, deltog kun på et indledende møde.

Udvalgsformand Lars Gulmann fortæller om arbejdet i udvalget:

“Der har været mange gode drøftelser, hvor også forskelligheder i landet er blevet inddraget. Og alle er naturligvis ikke enige i alt, men grundlæggende står udvalget 100% på mål for den udarbejdede struktur. Et enigt udvalg er samtidig meget optaget af at sikre en god og konstruktiv kommunikation, opbakning og hjælp til, at den nye struktur bliver en succes. Fra Fyn og Jylland har man i særlig grad peget på, at det er vigtigt med understøttelse af lokal kommunikation, og at fokusere på at afmystificere, at det fremover hedder divisionstennis – også på lavere niveauer. Det er ligeledes også vigtigt at understrege, at DTF’s bestyrelse, på udvalgets anbefaling, har truffet en principbeslutning om, at det – samlet set – ikke skal være dyrere for klubben, at et hold som følge af strukturændringen rykker fra de nuværende unionsrækker til en divisionsrække administreret af DTF.”

Der er altid mulighed for at kontakte Dansk Tennis Forbunds sekretariat i arbejdstiden for at få uddybet eventuelle spørgsmål eller uklarheder. Hold dig ajour på www.tennis.dk for løbende opdateringer.

Kontaktpersoner er turneringskonsulent Tom Gustavsen og direktør Klaus N. Jakobsen.