Ny visionsaftale om Bevæg dig for livet – Tennis

En ny visionsaftale mellem DTF og DGI sikrer, at samarbejdet fortsætter i de næste tre år. Den nye aftale viderefører de gode takter fra første projektperiode og sætter nu også fokus på introduktionsforløb til seniorer over 60 år.

DTF og DGI er blevet enig om en ny visionsaftale for de næste tre år. Foto: Mette Rytsel.

Fra 2016 til 2018 har Dansk Tennis Forbund (DTF) og DGI arbejdet sammen under overskriften ”Bevæg dig for livet – Tennis”. Samarbejdet er en del af den samlede Bevæg dig for livet-vision, som er forankret hos DIF og DGI. Her lyder det ambitiøse mål, at i år 2025 skal 50 procent af befolkningen være medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen skal være idrætsaktive.

I efteråret 2018 indgik DTF, DGI Tennis og DIF en ny visionsaftale. Den nye aftale trådte i kraft 1. januar 2019 og gælder for 2019 til 2021.

”Både når det gælder samarbejdet mellem de to organisationer og udviklingen hos tennisklubberne, er vi nået rigtig langt de seneste tre år i Bevæg dig for livet – Tennis. Derfor er det også særdeles positivt, at det arbejde kan fortsætte med den nye visionsaftale,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, formand i DTF.

DGI Tennis er helt enig med DTF-formanden.

“Bevæg dig for livet – Tennis giver klubberne redskaber til udvikling og medlemsfremgang og bidrager til et stærkt samarbejde mellem DTF og DGI til gavn for hele ’tennisdanmark’. Med visionsaftalen styrker vi samarbejdsrelationerne imellem DGI’s landsdele og DTF’s unioner, og det fortsat gode samarbejde mellem tennisorganisationerne kommer heldigvis lokalforeningerne og tennisklubberne til gode,” siger Mogens Spangenberg, formand i DGI Tennis.

Indsatsen virker

En central del af Bevæg dig for livet – Tennis er vækstaftaler, som indgås med klubberne. Med en vækstaftale får klubberne via en klubkonsulent et skræddersyet forløb med henblik på at skabe en positiv medlemsudvikling. Med vækstaftalen følger en pose penge til klubberne, som kan benyttes til udvalgte ydelser.

Den enkelte klub skulle desuden vælge at tilbyde mindst et af træningskoncepterne Voksenintroduktion eller Familietennis – og så skulle alle klubber med en vækstaftale holde Tennissportens Dag. I den treårige periode fra 2016 til 2018 blev der indgået 159 vækstaftaler.

Af de 114 vækstaftaleklubber, der havde opsat måltal for 2017, gik godt 60% af klubberne frem med tre eller flere medlemmer. Statistisk set er det bedre end de øvrige klubber, hvor 37,5% gik frem med tre eller flere. Ligeledes gik vækstaftaleklubbberne i gennemsnit frem med 6,5 medlemmer mod en gennemsnitlig fremgang på 0,4 medl. for øvrige klubber.

“Med den nye visionsaftale får DGI Tennis og DTF sammen mulighed for at fortsætte den koordinerede indsats med at skabe udvikling i tennisklubberne landet over. Vi kan blandt andet se, at vores vækstaftaler med konsulentopfølgning over en 3-årig periode giver gode resultater medlemsmæssigt i mange klubber,” fortæller visionsprojektleder Lorenz Sønderby.

Selvom der blandt vækstaftaleklubberne stadig er rum til forbedring for en tredjedel af klubberne, så indikerer statistikken, at indsatserne i Bevæg dig for livet giver pote.

Fokus på seniorer over 60

I den nye visionsaftale er der sat et mål om at indgå 80 nye vækstaftaler, og der suppleres med fastholdelsesforløb primært målrettet klubber, som har gennemgået en vækstaftaleperiode.

Tennissportens Dag og Familietennis fortsætter stort set uændret. Voksenintroduktion suppleres med ”Tennisintro 60+” (målrettet til seniorer over 60). De har ofte mulighed for at spille i formiddagstimerne, hvor klubberne tit har ledig banekapacitet, og de sætter stort fokus på den sociale del af foreningslivet.

“Vores opadgående resultater fra den første Bevæg dig for livet-periode har sikret, at tennissporten igen kan få støttemidler fra fondene. Derfor kan vi blandt andet fortsat understøtte en reel national markedsføringskampagne op til sæsonstart udendørs, hvor især Tennissportens Dag fungerer som et stærkt omdrejningspunkt,” siger Lorenz Sønderby.

Grundstrukturen med en central projektleder og DGI/DTF-konsulenter, som det udførende led, fortsætter i den kommende projektperiode. Der leveres henholdsvis to årsværk fra DGI’s landsdele, 1,5 årsværk fra DTF, 0,1 årsværk fra DGI landsplan foruden det ene årsværk til en ansat projektleder og 0,4 årsværk til en ny kommunikationsmedarbejder for Bevæg dig for livet – Tennis.

Det samlede medlemsmål for de tre år er 5.750 flere unikke medlemmer. Alle tiltag i Bevæg dig for livet er støttet økonomisk af TrygFonden og Nordea-fonden.