GF2019: Her er den nye bestyrelse

På årets generalforsamling i DTF blev der valgt tre nye ansigter ind i bestyrelsen. Det omfattende valg var en konsekvens af vedtægtsændringer, som salen stemte igennem.

Valgte til DTF’s bestyrelse (fra venstre): Peder Helmuth Hansen, Henrik Thorsøe Pedersen (formand), Dorte Klüwer, Thomas Kønigsfeldt og Henrik Maris. Ikke tilstede på billedet: Janne Theilgaard.

Der var stor debatlyst til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling, der lørdag blev afholdt på Scandic Hotel i Kolding. Debatten drejede sig især om de vedtægtsændringer, som den siddende bestyrelse havde sendt til afstemning.

Salen var enige om at bakke op om en sammenlægning af SLTU og KTU til Tennis Øst, mens der var kritik af andre punkter i forslaget, herunder at valgperioden skulle sættes op fra to til fire år.

Generalforsamlingen endte med at stemme for forslaget, men det blev samtidig indskærpet over for bestyrelsen, at der skal arbejdes videre med vedtægterne med henblik på en ny afstemning i 2020.

Dronninglund Tennisklub havde et todelt ændringsforslag til bestyrelsens vedtægtsforslag. Ingen af ændringsforslagene blev dog stemt igennem.

Nyt bestyrelseshold

Som konsekvens af vedtægtsændringerne var der valg til samtlige bestyrelsesposter på nær de repræsentanter, der er valgt via lokalunionerne. Først var der valg til formandsposten. Her var der ingen modkandidater til den siddende formand Henrik Thorsøe Pedersen, som modtog genvalg.

Dernæst skulle der vælges fem bestyrelsesmedlemmer. Der var syv kandidater, som motiverede deres kandidatur for generalforsamlingen.

Valgt til bestyrelsen blev Janne Theilgaard (Hillerød), Thomas Kønigsfeldt (Vedbæk), Dorte Klüwer (Skovbakken), Henrik Maris (Slagelse) og Peder Helmuth Hansen (Sønderborg). Lars Gulmann (Øresund) og Michael Grube Andersen (Vester Skerninge) blev ikke valgt ind.

Bestyrelsen skal nu ifølge vedtægtsændringerne selv konstituere sig. Samtidig er det nu ikke længere et krav, at unionsformændene sidder i DTF’s bestyrelse. Unionerne kan selv udpege et af sine bestyrelsesmedlemmer, som bliver repræsenteret i forbundets bestyrelse.