Nye corona-anbefalinger – ikke restriktioner

Der er ikke indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter kan fortsat afvikles. Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.

Der kan stadig spilles juniorturnerigner i kommuner med høj smitte.

Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI, DTF og DIF opfordrer idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter.

Foreningsaktiviteter, turneringer, stævner, kampe med videre kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte

Alle berørte foreninger opfordres til i deres dagligdag at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

HVAD GÆLDER I DIN KOMMUNE? SE HER (SCROLL NED PÅ SIDEN)

SEKS SPØRGSMÅL OG SVAR OM DE NYE ANBEFALINGER

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.

Dem opfordrer Dansk Tennis Forbund, DGI og DIG alle berørte foreninger til at følge. Anbefalingerne gælder for dagligdagen med træning og så videre i klubben. Turneringer og holdkampe med flere kan afvikles som vanligt – dog med skærpet fokus på smitteforebyggende tiltag.

1. Gælder de nye anbefalinger alle idrætsforeninger?

Nej, de nye anbefalinger er målrettet klubber og foreninger i kommuner eller sogne med særlig højt smittetryk. Læs mere evt. her

2. Er det kun børn og unge i grundskolen, som de nye anbefalinger omhandler?

Ja, de nye anbefalinger omhandler kun børn og unge i dagtilbud og grundskolen i kommuner og sogne med særlig megen smitte.

3. Må unge og voksne, der ikke går i grundskolen, klæde om til træning?

Ja, de nye anbefalinger omfatter kun børn og unge i dagtilbud og grundskolen i kommuner og sogne med høj smitte.

4. Må forældre fortsat følge deres børn ind til træning – og hente dem inden for efter træning?

Det anbefales, at forældre til børn og unge i kommuner og sogne med særlig høj smitte i videst mulige omfang ikke følger børnene ind, men i stedet henter og bringer ved indgangen (udendørs). Dette gælder for den daglige træning. Forældre må gerne følge med deres børn og unge til turneringer.

5. Må vi afholde planlagte sociale aktiviteter som fx juleafslutning, selv om vores forening ligger i en kommune eller sogn med høj smitte?

Ja, myndighederne fraråder ikke sociale aktiviteter, men opfordrer til at udvise sund fornuft.
Hvis I afvikler sociale aktiviteter, bør I samtidig have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag som fx håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Det er derfor op til den enkelte forening selv at vurdere, om fx en planlagt juleafslutning skal gennemføres eller ej.

6. Må vi spille kampe, turneringer og afvikle stævner?

Ja, foreningsaktiviteter, turneringer, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.