Overblik over fordeling af økonomi i DTF

På generalforsamlingen blev der efterlyst en redegørelse for, hvordan forbundets penge fordeler sig på de forskellige opgaver. Herunder er den fordeling illustreret ved  budget for 2017 og regnskabstal for 2016.

Af de to illustrationer kan det ses, at Klubudvikling – helt i tråd med de politiske udmeldinger på generalforsamlingen – er det højst prioriterede område i Dansk Tennis Forbund. Herefter følger Elite & Talent, Turnering og Kommunikation.

Ses der på fordelingen af personaleressourcer følger den ligeledes den procentvise fordeling i illustrationerne. Du kan se hvem og hvor mange medarbejdere, som er ansat i forbundet på siden Mød os under medarbejdere. Samlet giver ansættelserne i forbundet 9,4 årsværk.

Både Turnerings og Kommunikation varetages i dag af en fuldtidsstilling mindre end forrige år. Dog suppleres områderne løbende af ekstern assistance på timebasis. Dertil kommer en række eksterne konsulenter, som også aflønnes på timebasis efter behov f.eks. vedr. klubudvikling, officials og padel.

Udspecificering af de økonomiske poster kan findes i Årsberetningen