Padel stormer frem – også i tennisklubber

Med støtte fra DIFs initiativpulje har DTF kørt et projekt for at udbrede padel i tennisklubberne. Målet var at øge kendskabet til spillets potentiale og støtte klubberne i arbejdet med at etablere baner – og det har båret frugt.

I foråret 2018 var der omkring 25 padelbaner i Danmark. Blot en håndfuld af dem lå i tennisklubber. Derfor besluttede DTF at søsætte et projekt med fokus på padel i tennisklubber. Med opbakning og økonomisk støtte fra DIFs Initiativpulje har projektet kørt fra midten af 2018 til slutningen af 2019.

”Vores hovedfokus var, at vi for det første gerne ville udbrede kendskabet til padel. Hvad er det for et spil, og hvad er potentialet. For det andet, at vi gerne ville støtte de tennisklubber, der arbejdede videre med at etablere baner, med rådgivning undervejs i processen”, fortæller Morten Hedegaardpadelkonsulent, der har kørt projektet.

Det er blandt sket gennem otte inspirationsaftener henover perioden, hvor knap 50 klubber har deltaget. De har fået en introduktion til spillet, prøvet padel på egen krop og haft mulighed for en god dialog omkring potentialet og etableringsfase. Derudover er der ydet sparring undervejs med endnu flere klubber.

”Flere af de klubber, der har deltaget på en af inspirationsaftenerne, har fået vækket interessen for padel, og flere af dem har arbejdet videre med det. For eksempel har Tisvilde Tennisklub, Hillerød Tennisklub, Vorbasse Tennisklub og Randers Tennisklub deltaget og har nu padelbane eller baner i dag. Mange andre klubber er godt i gang med projekterne”, siger Morten Hedegaard.

Udviklingen er gået stærkt i Danmark. Ved udgangen af 2019 var der knap 100 baner. Den store udvikling i antallet af baner kommer fra private centre, men også i tennisklubberne er antallet af baner tredoblet i 2019. En positiv udvikling takket være masser af godt arbejde fra både de private aktører, Dansk Padel Forbund, DGI og DTF.

”Det er yderst positivt at se den gode udvikling, som padelsporten har taget herhjemme i 2019. Både hos private og i tennisklubber. Det er alt sammen med til at udbrede sporten og få flere mennesker til at få sved på panden. Vi har brug for hinanden, og det er spændende med en ny sport, der vokser både hos private og i foreningsregi. Det åbner op for et fantastisk potentiale, som vi i DTF arbejder målrettet videre med i 2020”, slutter Joakim Thörring, bestyrelsesmedlem med ansvar for padel i DTF.

Har du spørgsmål om, hvordan I som klub kommer videre med padel, så kontakt Morten HedegaardPadelkonsulent, på padel@tennis.dk