Skal der satses yderligere for at nå 10.000 nye medlemmer?

DTF holdt generalforsamling i Kolding og her fremgik det, at klubudvikling har høj prioritet de kommende år.

Efter underskud et par år i træk lægger bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund op til et år, hvor udgifter og indtægter balancerer til et rundt nul. Men skal der bruges lidt ekstra på, at målet om 10.000 nye tennismedlemmer bliver nået inden 2018? Det var et af de spørgsmål, der blev diskuteret på DTF’s generalforsamling, der fandt sted i Kolding lørdag den 18. marts.

Svaret var ikke entydigt. Der blev fra forsamlingens side ikke stillet krav om, at der skulle satses noget mere – omvendt var der heller ikke nogen, der talte imod, da flere repræsentanter talte om at øge indsatsen og bruge flere penge. Beslutningen bliver i sidste ende bestyrelsens, så føler de i løbet af 2017, at der skal gøres noget ekstra ud over det, der allerede er sat i værk, så har de muligheden for at skrue lidt på nogle økonomiske og ressourcemæssige knapper.

Brug for ekstraordinær indsats

Klubmanager i Hareskov-Værløse Tennisklub. Karina Ildor Jacobsgaard, var tydeligst i mælet:

”Er der nogen, der tror på, at vi får ekstra 3.000 flere medlemmer i år og 10.000 medlemmer i alt, uden at vi gør noget ekstraordinært? Hvis jeg vil vinde DM, sætter jeg mig ikke på sofaen og spiser chokolade. Så skal der ske noget, og i forhold til nye medlemmer kan det altså komme til at koste flere penge til klubudvikling, end dem der nu er sat af.”

Andre var inde på det samme – men brugte andre ord:

”Det er fint og flot, at der nu er tegnet 50 vækstaftaler med klubber, men jeg kan nu alligevel være tvivlende over for, om vi kan nå 10.000 medlemmer. Vi er i hvert fald nødt til at gøre tingene på en ny måde, og måske sker det nu, da der det sidste års tid er sket mange udskiftninger på mange poster i klubber, unioner og i DTF. Hvis vi hjælpes ad, så når vi forhåbentlig målet. I min egen lille klub, Brøndby Strand, har vi ikke været gode nok til at bruge DTF’s tilbud,” sagde Preben Rasmussen, der også er kasserer i Sjællands Tennis Union.

Skal vi tage af egenkapitalen?

Formand i Rødovre, Poul Lundberg Andreassen, spurgte til, hvordan DTF vil sikre, at nye tiltag kommer til at slå igennem over en længere årrække. Han savner DTF-hjælp til flere projekter i Rødovre, blandt andet til skole- og streettennis og til etablering af et minitennisanlæg.

Asbjørn Nordam fra Skive var lidt skeptisk over for samarbejdet om de 10.000 nye medlemmer med DGI i ”Bevæg dig for livet” – ikke selve projektet og målet men mere i forhold til klubbens udfordringer med at få etableret kontakten, som der har været visse vanskeligheder med.

Formand Henrik Thorsøe Pedersen tog bolden op:

”Jeg er helt enig i, at klubudvikling er vores allervigtigste aktivitet. Det er afgørende, at vi kan hjælpe, at vi favner alle typer klubber og at vi holder fast. Tidligere har der været flere eksempler på projekter, som stoppede, når der ikke var flere penge. Det gjaldt f.eks. moderklubkonceptet. I forhold til klubudvikling må vi ikke stoppe op. Tværtimod. Og som bestyrelse mener jeg, vi skal være lydhøre, hvis generalforsamlingen ønsker, at vi skal bruge af vores egenkapital for at sætte ekstra ind på det område.”

Det sidste blev sagt lidt spørgende over for forsamlingen, der talte ca. 50 deltagere, herefter repræsentanter fra i alt 32 klubber.

Det endte dog ikke med en decideret opfordring til bestyrelsen om at bruge flere penge – men der var heller ikke nogen, der talte imod. Klubberne vil meget gerne have mere udvikling.

Samarbejde

Henrik Thorsøe Pedersen talte også om samarbejde.

”Det er så vigtigt, at vi kan samarbejde, ikke kun med DGI med også klubberne imellem. Det kan være samarbejde omkring f.eks. træning, drop in eller lignende. Og så skal man som mindre klub ikke være ked af at miste en junior til en større klub, men hellere være glade for, at det kan lykkes at finde en klub, der kan udvikle spilleren videre. Det er til glæde for os alle.”

Formanden gennemgik de forskellige pejlemærker og strategiske spor, som DTF skal arbejde med i 2017 – og han lagde ikke skjul på, at nu skal der leveres efter et år, hvor der er blevet omorganiseret, skiftet retning og lagt planer for fremtiden.

Store forventninger

Michael Grube Andersen fra Fyns Tennis Union og Vester Skerninge har i det forløbne år været glad for, at DTF også er til stede ude i klubberne, og han fandt det betryggende, at der i bestyrelsen for DTF sidder folk, der har gjort det godt ude i de klubber, de kommer fra.

”Jeg har store forventninger til det kommende år. Vi skal have flere klubber, der kommer over det antal medlemmer, der er den kritiske masse for at sikre liv i klubben og tilbud til alle,” lød det fra Michael Andersen, der også gerne ville have DTF-bestyrelsen til at sikre, at der er en procedure – en slags alarmknap – der sikrer, at der ikke sker en skævvridning af tennis-Danmark, når der bliver truffet beslutninger og sat nye ting i værk.

På generalforsamlingen var der genvalg over hele linjen, lige fra næstformand Thomas Kønigsfeldt og kasserer Jan Winther i bestyrelsen til revisorer, suppleanter og medlemmer af appeludvalget.

Underskud skal vendes til nul

Underskuddet i 2016 var på 648.000 kr. Der var budgetteret med et underskud på 400.000 kr. primært til it, men minus-beløbet blev altså noget større. Kasserer Jan Winther gennemgik de områder, der har kostet mere (bl.a. Davis Cup, digital strategi og advokatomkostninger), og de områder, hvor der i løbet af året er sket besparelser. Ambitionen i 2017 er at levere et regnskab i nul – med mindre, der skal satses ekstra på klubudvikling, som der blev nævnt i debatten.

Kontingentet for klubberne forblev uændret for ikke at sende et signal til klubberne om, at de skal af med flere penge. Men i de kommende år vil der blive kigget nærmere på hele kontingentstrukturen, ligesom hele organiseringen af tennis-Danmark skal igennem en lup. Det er et af de områder, der er aftalt med Danmarks Idræts Forbund.

Kigge på ny organisering

”Vi skal sætte os med et blankt stykke papir og se på, hvordan det vil være bedst for dansk tennis, at vi organiserer os. Det er et af de mange områder, vi skal arbejde med i 2017,” lød det fra Henrik Thorsøe Pedersen.

Peder Helmuth Hansen fra Sønderborg og Jysk Tennis Union efterlyste et ”pædagogisk værktøj”, som gør det muligt og tydeligt at se, hvad man får for pengene via medlemskab i henholdsvis DTF og DGI, og Henrik Thorsøe Pedersen kommenterede:

”Det er jeg helt enig i. Vi vil gerne vise mere præcist, hvor det er, vi bruger pengene.

Referat – Generalforsamling 2017