Stor medlemsfremgang fortsætter for tennis og padel

Der er kommet mere end 8.000 flere medlemmer det seneste år i landets tennis- og padelklubber – herunder 3.000 flere tennisspillere. Det er femte år i træk med fremgang. Samtidig buldrer padelsporten frem i foreningerne, hvor medlemstallet steg med hele 150 procent sidste år.

Der er kommet masser af voksenmotionister i tennisklubberne. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

Der er blevet svinget rigtig meget med ketcher og bat det seneste år. Det er en af de klokkeklare konklusioner, efter Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI torsdag offentliggjorde idrættens medlemstal for 2021.

Tennis- og padelklubberne er gået fra 85.501 medlemmer i 2020 til 93.968 i 2021. Det er en samlet stigning på 8.467, svarende ti procent. Tallene rummer stor fremgang for både tennissporten og for padelsporten.

Tennis oplever en medlemsstigning for femte opgørelse i træk. Der kom 2.936 flere tennismedlemmer fra 2020 til 2021, så der nu er 85.031.

Den imponerende fremgang kommer, efter der var en endnu større stigning i 2020, hvor tennis var den sportsgren med størst fremgang af alle.

”Jeg er voldsomt imponeret af indsatsen i landets klubber. Vi vidste, at klubberne var blevet utroligt dygtige til at tiltrække nye medlemmer. Men når man kan gå frem med 3.000, året efter man er steget med 7.000, viser det, at klubberne også er eminente til at integrere og fastholde de nye,” siger Mogens Spangenberg, der er landsformand for DGI Tennis & Padel.

De 85.031 er det såkaldte unikke medlemstal for tennis. Det unikke medlemstal er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.

Flere i fællesskabet

Udover flere unikke tennismedlemmer har DGI og Dansk Tennis Forbund også fået en større fællesmængde af klubber. I det seneste år har DTF fået 19 nye medlemsklubber, som tidligere kun var med hos DGI, mens DGI blandt andet har fået tilgang af landets to største klubber, nemlig tennisafdelingerne i HIK og KB.


FAKTA: Højeste medlemstal i 20 år

Medlemstallet i Dansk Tennis Forbund er steget med otte procent fra 2020 til 2021. DTF har haft en medlemsstigning på 5.654 fra 69.964 medlemmer til 75.618. Det er det højeste medlemstal i DTF siden 1999.

Se klubbernes medlemsudvikling, og medlemstallene fordelt på alder og køn.


Siden foråret 2020 har DGI og Dansk Tennis Forbund arbejdet meget tæt sammen om udviklingen af tennis i Danmark. Målet er blandt andet at komme dobbeltudbud til livs og samle alle gode kræfter til gavn for sporten.

Formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen, glæder sig over udviklingen.

”I tennissporten er der alt mulig grund til at se lyst på fremtiden. Jeg er utroligt glad for at se, at endnu flere har købt fuldt ind på det store fællesskab klubberne imellem. Opbakningen til de fælles tiltag er alfa og omega, for at vi kan blive ved med at udvikle sporten i en god retning,” siger han.

Eksplosiv padelvækst

Samtidig med fremgangen for tennis buldrer padelsporten frem. Den nye dreng i klassen er efterhånden etableret rigtig solidt i foreninger over hele landet med en kæmpe pil opad.

I 2020 var der registreret 3.406 foreningsmedlemmer med padel som deres primære idræt. Ved denne medlemsopgørelse er det tal blevet mere end 2,5 gange større, så der i 2021 var 8.937 padelmedlemmer.

Padel har slået rod i foreningerne. Foto: Morten Olsen.

Under paraplyen ’Padel i Danmark’ arbejder DGI og Dansk Tennis Forbund tæt sammen om at udvikle padelsporten og forankre den i den danske foreningsidræt.

”Padel er på alles læber og i alles tanker i øjeblikket. Vi oplever en kæmpe tilslutning til vores tilbud så som trænerkurser, klubbesøg og holdturnering, som kun vil blive større, i takt med at flere og flere foreninger opfører baner,” siger Mogens Spangenberg.

Toppen af isbjerget

For at blive talt med i opgørelsen, skal man have været medlem af en klub i mindst tre måneder. Dermed er padelklubbernes vækst fra oktober 2021 til april 2022 ikke opgjort. Og med udviklingen i antallet af foreninger med padelbaner, står det allerede nu klart, at medlemstallet for padel vil være endnu større i 2022.

”Padel har et enormt potentiale som foreningsidræt, og vi har kun set toppen af isbjerget indtil nu. Vi glæder os over, hvor vi står lige nu. Men samtidig forbliver vi i arbejdstøjet og kan næsten ikke vente med at se, hvordan det ser ud om et år, fordi det går så enormt stærkt,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Padel er den idrætsaktivitet med tredjestørst medlemsstigning målt på antal kun overgået af fodbold og golf.

Læs meget mere om padels himmelflugt som foreningsidræt her.


FAKTA: Masser af teknik

Ligesom tennis og padel kræver en god teknik, er der også masser af tekniske detaljer omkring opgørelsen af medlemstal.

  • Opgørelsen for 2021 er den første, hvor padel tælles som en selvstændig aktivitet. I 2020 blev padelmedlemmer opgjort som en gren under tennismedlemmerne. Den gang var der 3.406, som bør trækkes fra 2020-tennistallet på 85.501, når man sammenligner tennistallene for 2020 og 2021.
  • Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt både spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt.
  • På tværs af DGI og DIF-idrættens specialforbund taler man om ’unikke medlemmer’. Det unikke medlemstal i tennis og padel er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.