Tenniscoach er Dansk Tennis Forbunds og DGI Tennis’ niveau II-uddannelse, og en overbygning på basisuddannelsen (Niveau I).

Uddannelsen henvender sig til alle trænere, som har taget basisuddannelsen Tennistræner 1-2-3, og som ønsker fordybelse og nyeste viden inden for centrale emner som taktik, teknik, fysik, mentale aspekter samt underviserrollen og klubudvikling. Efter uddannelsen vil du være i stand til at varetage en central rolle i klubben og agere cheftræner i mindre eller mellemstore klubber.

Tenniscoach består af seks moduler, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15:00. Hvert modul går i dybden med et tema som teknisk træning, fysisk træning, taktisk træning, klubudvikling, træningsplanlægning og didaktik samt sportspsykologi. Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og praksis på banen. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamensopgave.

Adgangskrav

For at blive optaget, skal du have gennemført basisuddannelsen (Niveau I). Du er minimum 18 år (Du skal fylde min. 18 år i det år, kurset påbegyndes.

Tilskud

Mange kommuner yder tilskud til uddannelsesaktiviteter. Forhør dig eventuelt om denne mulighed hos din klub.

Pris

Kr. 14.000,-

Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, indkvartering og fuld forplejning under kurset. Kursusgebyret opkræves i seks rater: 3 i 2021 og 3 i 2022.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist d. 21. august 2022

Tilmeldingen er bindende. Du eller din klub hæfter for kursusgebyret. Såfremt du skulle blive forhindret i at deltage, kan du eller din klub finde en reserve, som overtager din plads. DTF forbeholder sig ret til at aflyse kurser, såfremt der ikke er deltagere nok.

Tenniscoach 2022-23

Datoer

Modul 1: 17.-18. september 2022

Modul 2: 8.-9. oktober 2022

Modul 3: 26.-27. november 2022

Modul 4: 21.-22. januar 2023

Modul 5: 25.-26. februar 2023

Modul 6: 11.-12. marts 2023

Eksamen og afslutning: 18. marts 2023

Eksamen

Eksamen består af følgende tre elementer, som alle tæller med i den samlede vurdering:

  • Større skriftlig opgave. Opgaven er en hjemmeopgave, der udleveres i forbindelse med sidste modul. Opgaven, som skal have et omfang på max 10 A4-sidere, skal afleveres inden for 10 dage. Vægtes 30% i den samlede vurdering.
  • Kort skriftlig opgave. Opgaven løses på sidste modul. Opgaven består af en række spørgsmål vedrørende de forskellige temaer, som er blevet gennemgået på uddannelsen. Der er afsat to timer til opgaven. Vægtes 20% i den samlede vurdering.
  • Praktisk eksamen. Den praktiske del af eksamen vægter 50% i den samlede vurdering.

Hvis eksamen bestås, modtager kursisten, inden for 14 dage, et eksamensbevis med den samlede bedømmelse. Der er mulighed for reeksamen i de tilfælde, hvor en kursist ikke består.

Lyst til mere uddannelse

Næste skridt er Diplomtræner. Klik her og læs mere