Alle på foreningernes lønningsliste skal nu registrere arbejdstid

Fra 1. juli 2024 er der ingen vej uden om at holde styr på de timer, jeres forenings ansatte arbejder hver dag. Frivillige og ulønnede er undtaget.

Loven om arbejdstid er blevet ændret, og det betyder, at foreninger skal dokumentere arbejdstiden for sine lønnede ansatte. Hvis trænere, administrativt personale eller andre får løn eller vederlag, skal de registre tid. Frivillige og andre ulønnede skal ikke. Samtidig skal man huske, at der er regler for, hvor meget og hvornår man må arbejde.

Foreninger og arbejdspladser har pligt til at sørge for et system, som gør det muligt at måle den enkeltes daglige arbejdstid. Lønmodtageren skal have adgang til oplysningerne, og oplysningerne skal opbevares i fem år.

Om det er fysiske timesedler, et excel-ark eller en digital løsning, er op til jer, så længe kravene overholdes. Husk at både arbejdstid, ferie, sygdom og fridage skal registreres.

Gode råd til tennis-, padel- og pickleball-klubber

  • Har I timelønnede trænere, der i forvejen registrerer deres arbejdstid for at få udbetalt løn, kan I benytte det system til tidsregistreringen. Husk, at det skal gemmes i fem år.
  • Det er tilstrækkeligt at registrere det samlede antal arbejdstimer på en dag. Der er altså ikke krav om registrering af komme- og gåtider eller klokkeslæt.
  • En frivillig leder eller træner, der får skattefri omkostningsgodtgørelse eller slet ingenting får, er ikke lønmodtager, og omfattes derfor ikke af kravet om tidsregistrering.

Guide fra DIF og DGI

DIF og DGI har lavet en vejledning til foreningerne, ‘Guide til arbejdstidsregistrering’. Guiden giver svar på en række spørgsmål som: Hvem skal tidsregistrere? Hvorfor overhovedet registrere? Hvordan gør I det? Hvad med GDPR? – og meget mere.

FIND GUIDEN HER UNDER ’ARBEJDSTIDSREGISTRERING’

Regler i lov om arbejdstid og arbejdsmiljø

Hold øje med om I overholder reglerne for pauser, arbejdstid og hvile. De vigtigste ting, I skal huske, er:

  • Pauser: Mere end seks timers arbejde på en dag giver ret til pause
  • 48 timer på en uge: Over fire måneder må den ugentlige tid på arbejde ikke være over 48 timer i gennemsnit
  • 11 timer på en dag: Mere end 11 timers arbejde på en dag skal følges af 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode på 24 timer
  • Fridøgn: Ansatte skal have et fridøgn inden for hver periode på syv døgn.

Disse regler har hele tiden været der: Men som noget nyt vil registreringerne kaste lys over, om pauser, fridage med videre overholdes.

Kravet om registrering af arbejdstid kommer af en dom ved EU-Domstolen.  Domstolen slår – med henvisning til EU´s arbejdstidsdirektiv – fast, at en medarbejder altid skal have mulighed for at dokumentere, at de gældende regler om arbejds- og hviletid er overholdt.