Trivselsundersøgelse for unge tennisspillere

Er du mellem 12-20 år? Så vil vi hjertens gerne høre fra dig. Dansk Tennis Forbund er med i en videnskabelig undersøgelse af, hvad der fremmer unges trivsel i og fortsættelse med idræt.

At dyrke idræt i en forening er positivt for mange aspekter af unge menneskers liv. Desværre viser statistikkerne at unge idrætsudøvere ofte falder fra i overgangen fra barndom til ungdomslivet. Det er ærgerligt både for den enkelte, klubberne, Dansk Tennis Forbund, men også for hele samfundet.

Hidtil har de undersøgelser der findes, ofte fokuseret på ting udenfor sportens verden, eksempelvis flere lektier, interesser for fester osv. Det betyder, at de er svære at handle på som idrætsforbund og forening. Vi ved alt for lidt om, hvad der indenfor sportens verden gør at mange unge falder fra.

Derfor er Dansk Tennis Forbund gået med i en større undersøgelse på tværs af sportsgrene, som foretages af idrætsforskere på Københavns Universitet, som netop fokuserer på forhold indenfor sportens verden.

Yderligere information om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres af Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet. Deltagernes svar vil blive behandlet fortroligt. Hverken forbund, klubber eller medlemmer kan se, hvad den enkelte har svaret.

KLIK HER OG DELTAG I UNDERSØGELSEN

Dataindsamlingen overholder alle krav stillet af datatilsynet samt Københavns Universitets GDPR-afdeling. Data bliver anonymisereret og vil derefter alene benyttes til DSU’s forskningsmæssige formål og forbundets arbejde for at forbedre sporten.