Trusler mod dommer er totalt uacceptable

Dansk Tennis Forbund ser med stor alvor på en episode i Elitedivisionen, hvor kampens dommer blev udsat for trusler og truende adfærd.

I forbindelse med opgøret i Elitedivisionen for herrer onsdag aften mellem KB og HIK udspillede der sig scener, der er uværdige og uacceptable for dansk tennis. Det tager Dansk Tennis Forbund på det kraftigste afstand fra.

Holdkampens sidste double havde afgørende betydning for holdkampens samlede udfald. Efter doublekampens afslutning blev kampens dommer udsat for yderst truende fysisk adfærd og verbale trusler. Herunder kom et større antal tilskuere ind på banen og blandede sig i situationen.

En sådan opførsel hører ingen steder hjemme og kan kun betegnes som uacceptabel og uværdig.

Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at det er dommeren, som var målet for truslerne og den truende adfærd.

Mange i Tennisdanmark ønsker en god dommerbemanding til mesterskaber og Elitedivision med mere. Men risikerer man som dommer en så ubehagelig behandling, skal vi være særdeles taknemmelige over, at der overhovedet er nogen, som vil sætte sig på den udsatte plads i stolen.

God opførsel – ja tak

I Dansk Tennis Forbund ser vi med stor alvor på sagen. DTF Turnering er i fuld gang med at indsamle udtalelser fra alle implicerede parter med henblik på at afklare, om der grundlag for at gå videre med sagen.

I Dansk Tennis Forbund er vi meget opmærksomme på, at der ikke må ske et skred, hvor lignende situationer opstår i fremtiden. I det hele taget er der er brug for øget fokus på god opførsel og fairplay.

Vi vil i Dansk Tennis Forbund bruge denne ulykkelige situation til at sikre, at vi fremover har de rigtige regler til at håndtere lignende situationer, ligesom vi vil igangsætte en kampagne med fokus på god opførsel.

Det skal være en fornøjelse at spille turneringstennis. Der skal naturligvis være plads til ærgrelse efter en tabt kamp. Men det skal foregå med respekt mellem modstandere, tilskuere, trænere og forældre.