Udbudsmateriale til leverandøraftale

Dansk Tennis Forbunds leverandøraftale på områderne tennisbolde & -udstyr samt beklædning udløber ved årsskiftet 2017.

I henhold til lovgivningen ønsker Dansk Tennis Forbund at udbyde en fremtidig aftale inden for de nævnte områder. Detaljerne i udbudsmaterialet er beskrevet i dette dokument:
Udbudsmateriale 2018-2020

Deadline for indsendelse af tilbud er den 18. oktober 2017 kl. 12:00.