15 klubber er kåret som højdespringere i 2016

I 2016 er der endnu engang en stor mængde klubber der har udmærket sig ved at vækste på medlemstallet. Det er vi i Dansk Tennis Forbund glade for, og vi vil gerne påskønne den store indsats der pågår i klubberne.

Klubudviklingsafdelingen i Dansk Tennis Forbund kårer derfor hvert år 15 højdespringere. Udvælgelsen sker dels via nominel vækst og dels via procentuel vækst. Dermed har klubber af enhver størrelse mulighed for at blive kåret, som en af årets højdespringere. Udvælgelsen sker på baggrund af de medlemstal der indberettes til CFR-registreret, som blev offentliggjort i april.

Blandt de 15 klubber er der klubber, der er blevet dobbelt så store, og klubber der har fået flere hundrede nye medlemmer. Alt dette lover godt for dansk tennis. Vi har adspurgt de 15 klubber omkring hvad de gør, for at opnå medlemsvækst – til inspiration og motivation. I besvarelserne er der emner der går igen. Disse emner er det frivillige arbejde i klubberne, vækstaftalerne gennem Bevæg Dig For Livet samt markedsføring af gode tilbud.

”Forudsætningen for at tennisklubben kan skabe medlemsvækst er ofte at gode tilbud går hånd i hånd med engagerede ildsjæle og trænere, der har fokus på at levere gode oplevelser til klubbens medlemmer. Det er derfor ikke overraskende at netop dén cocktail gør sig gældende hos langt de fleste af top 15 klubberne. Klubberne har gjort brug af en række forskellige tilbud fra såvel forbund som respektive unioner – alt sammen løftet via frivillige og nogle steder lønnet arbejdskraft ude i klubberne. Dansk Tennis Forbund kan og skal – i samarbejde med unionerne – være med til at sikre relevante og gode tilbud til klubberne – men i sidste ende er det en dedikeret indsats fra klubberne, der sikrer optimal effekt og bedst mulig rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. DTF´s klubudviklingsafdeling står naturligvis altid til rådighed for sparring med henblik på at kvalificere og optimere den store indsats, der ydes rundt om i landets klubber” udtaler klubudviklingsansvarlig i DTF Lars Elkjær.

Klubberne er blevet præmieret med 6 dusin HEAD Pro bolde fra Coolsport. Vi håber boldene kommer de mange nye medlemmer til gode, og at de kan være med til at støtte op omkring en fortsat vækst.

De 15 klubber er:

Skovbakken Tennis, Silkeborg Tennisklub, Lyngby Tennis Klub, Fredericia Tennisklub, Maribo Tennis Club, Frederiksværk Tennisklub, Holte Tennisklub, Ølstykke Tennisklub, Bagsværd Tennis Klub, Tisvilde Tennisklub, Randers Tennisklub, Hobro Tennisklub, Vestbjerg Idrætsforening og Vorbasse Tennisklub.