Hvilken vej skal vi? – flere kvinder, flere voksne og tennis om vinteren

Hvordan får flere lyst til tennis, hvor vil klubberne hen og hvad har de brug for? Hvad skal Dansk Tennis Forbund have fokus på og hvordan går det med samarbejdet med DGI og DIF?

Emnerne var store og tiden knap, men ca. 50 klubfolk fra det meste af Danmark fik alligevel diskussionen til at køre i et par timer i Vejlby Risskov Hallen i Aarhus lørdag den 4. februar. Her havde bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund inviteret til seminar i forbindelse med herrelandsholdets Davis Cup kamp mod Marokko.

Konklusioner var der ikke, men bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund fik fortalt mere om samarbejdet med Danmarks Idræts Forbund og DGI – samt ikke mindst de vigtigste pejlemærker og målsætninger for fremtiden:

  • Flere seniortennisspillere
  • Flere piger og kvinder – også på ledelsesplan
  • Flere talenter i talentmiljøer

”Alle klubber gør som en naturlig del af deres kultur også et stort stykke arbejde for arbejde for at få børn og unge til at spille tennis. Det skal de naturligvis blive ved med, for uden fødekæde så kommer vi både til at mangle bredde- og elitespillere på sigt, men de tre mål herover er valgt i samarbejde med DIF, fordi det er her, vi har et særligt udviklingspotentiale, det er her hvor vi får støtte og her hvor vi kan bidrage til at få flere danskere til at motionere,” fortalte Pia Vedel Ankersen, bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund og formand for Jyllands Tennis Union på seminaret.

Tiltrækning af kvinder

Klubber fra hele landet var mødt op – og flest kommentarer kom der omkring tiltrækning af piger og kvinder.

Asbjørn Nordam fra Skive sagde f.eks., at der er nødt til at blive holdt særligt øje med pigerne.

”Hos os skal der være piger imellem, når vi plukker folk ud til trænerkurser og vi er også nødt til at gøre noget for at fastholde deres interesse i forbindelse med holdkampe. Det er ”døden fra Lübeck” at sende to piger afsted til en holdkamp. Det er nødt til at være flere afsted, og derfor er vi i dansk tennis også nødt til at kigge på turneringsstrukturen.”

Flere efterlyste konkrete ideer til at rekruttere og fastholde piger og kvinder, men ingen kom med en konkret opskrift på, hvordan man får flere kvinder ind i bestyrelse og udvalg, både i klubberne, i unionerne og i forbundets bestyrelse.

Hold tennis i live om vinteren

På seminaret fremlagde formanden for Sjællands Tennis Union, Lars Gulmann, der også sidder i DTF’s bestyrelse, resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt klubberne på Sjælland, som andre måske også kunne lære noget af. Det gjorde han sammen med formanden for DGI Tennis, Mogens Spangenberg. DGI havde stået for undersøgelsen, og de to formænds fælles initiativ er et eksempel på det tætte samarbejde mellem DGI og DTF, som foregår mere og mere over hele landet.

Spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til diskussion af nogle fokuspunkter, som mange i forsamlingen bidrog med erfaringer omkring.

Det gjaldt ikke mindst emnet ”tennis som helårs- eller kun sommersport”.

Mange klubber starter næsten forfra med rekruttering af nye medlemmer hvert forår, fordi det er svært at fastholde dem hen over vinteren, men hvad er løsningen på det problem, når nu kun de færreste – og største – klubber har indendørs baner?

Det var der faktisk flere bud på.

I Dragør låner de en hal og bruger den på tværs med minitennisnet og kan på den måde have op til 16 spillere på et areal, der svarer til en almindelig tennisbane. Andre klubber fortalte også, at man godt kan lave rigtig gode tennisaktiviteter ved at låne almindelige idrætshaller og at skumtennis.

En enkelt klubrepræsentant satte spørgsmålstegn ved, hvorfor tennis skal være en 12 måneders sport, men specielt DGI-formand Mogens Spangenberg opfordrede til at gøre mere ud af tennis hele året:

”Vi skal profilere os på, at tennis er en helårssport. Det kan kommunerne også godt af at vide, for i Danmark er der rigtig mange haller, hvor vi burde kæmpe lidt for at skaffe haltid.”

En repræsentant fra Kolding var meget enig: ”I Kolding Kommune kommer tennis altid bagest i køen, når der skal fordeles haltider”, og andre klubber fortalte, at de kun kan få tildelt tider fredag aften, søndag eftermiddag eller lignende. Men det er jo en start.

Skumtennis og synlighed

”Det er vigtigt at få indendørs faciliteter, for fra spørgeskemaundersøgelsen kan vi se, at klubber, der også spiller om vinteren, har nemmere ved at fastholde deres medlemmer. Selvfølgelig har klubber med egen hal en fordel, men brug det, I har og udnyt pladsen. Brug hellere hallen til skumtennis, hvor der kan være mange på gulvet,” lød det fra SLTU-formand Lars Gulmann.

Mogens Spangenberg supplerede i øvrigt med, at sommertennisklubber også kan være synlige om vinteren ved at sende nyhedsbrev ud en gang imellem.

”Det første, et sommermedlem skal høre fra klubben efter en lang vinter, skal helst ikke være et girokort. Der må gerne være kommet nogle nyhedsbreve, der får medlemmerne til at glæde sig til en ny sæson, og bare et ”godt nytår” kan være med til at få folk til at glæde sig til at spille tennis igen.”

For få tennistrænere

Et andet emne på seminaret var træneruddannelse, for ifølge spørgeskemaundersøgelsen så kan det betale sig at prioritere træning og uddannelse. Ifølge undersøgelsen, så er der en sammenhæng mellem kvalificeret træning og antal medlemmer i klubberne.

Både her og omkring det med indendørs tid så kom det til udtryk, at forsamlingen var sammensat af repræsentanter fra mange typer af klubber både i forhold til størrelse og geografi. Flere klubber kunne slet ikke se, hvordan de skulle skaffe nogen af delene, mens andre nikkede til konklusionen om, at det kan betale sig at satse på træneruddannelse.

I Danmark generelt er der i det hele taget alt for få tennistrænere, og DGI og DTF har oven i købet hver sin uddannelse – en udfordring de to forbund er ved at kigge på, fortalte den nye DTF-direktør Klaus Nørby Jakobsen.

Samarbejde kom også til at slutte seminaret, for i forbindelse med seminaret fik Sønderborg Tennisklub særlig ros for, hvad JTU kaldte ”årets læringsklub” i forbindelse med en lang række initiativer, ikke mindst samarbejdet med områdets øvrige, mindre klubber. I fællesskab har alle klubber fået øget deres medlemstal.

Det fik DTF-formand Henrik Thorsøe Pedersen til at rette en appel til også de store klubber om at samarbejde med de små i alle områder af Danmark:

”De små klubber er fødekæder til de store klubber, så hvis de små klubber lukker, så kommer det også til at gå ud over de store. Derfor skal vi samarbejde, og de store klubber må gerne gøre en ekstra indsats for at hjælpe de små, det kunne f.eks. være omkring trænersamarbejde.”