Ændring i corona-hjælpepulje gavner tennisklubber

Tennisklubber kan lige nu søge om tilskud til tab i forbindelse med tilbagebetaling af baneleje i indendørssæsonen. Det er nyt, at man kan søge om det i corona-hjælpepuljen.

Har jeres tennisklub måtte betale penge tilbage for faste banetimer med mere i sidste indendørssæson på grund af corona-nedlukningen? Så er der godt nyt.

Puljeadministrationen for DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har nemlig lavet en ændring i, hvad man kan søge penge til, der især kommer tennisklubber med indendørsfaciliteter til gode.

Nu kan der også søges tilskud til ”Tabte udgifter/tabte indtægter i forbindelse med tilbagebetaling af baneleje, som har forårsaget et tab foreningen ikke selv har valgt. (Eksempelvis tilbagebetaling af baneleje ved tennis)”.

Kort sagt er der penge at hente, hvis I har tabt på baneleje – ikke mindst i forbindelse med faste kontrakttimer.

Ansøg om pengene nu

I øjeblikket er corona-hjælpepulje 5 åben for ansøgninger. Den lukker 31. august kl. 12 og kan ansøges via www.medlemstal.dk

Flere foreninger har ansøgt corona-hjælpepulje 4 og modtaget afslag om budgetposter med tilbagebetaling af baneleje til eksempelvis medlemmer med faste indendørsbaner. Andre klubber har måske undladt at søge. Alle kan søge om tilskud til de poster i den nuværende corona-hjælpepulje 5, der yder tilskud til tab i perioden 1. januar – 31. august 2021.

Læs mere om retningslinjer for DIF og DGI’s nuværende corona-hjælpepulje her.

Har man spørgsmål omkring ansøgningsmulighederne, er man velkommen til at kontakte sin klubkonsulent eller puljeadministrationen mandag til onsdag mellem kl. 12-15 på telefon 43 26 21 73.