Anbefaling: Udendørs baner kan åbnes med særlige tiltag

Landets udendørs tennis- og padelbaner kan åbnes for spil. DTF og DGI Tennis har en række gode råd til klubberne, for at åbningen af banerne kan ske på forsvarlig vis.

***Opdateret 8. juni: Fremover kan du altid finde seneste retningslinjer og anbefalinger for tennis og padel på www.tennis.dk/corona***

Det er med stor tilfredshed, at Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis nu kan anbefale genåbning af udendørs tennis- og padelbaner. En genåbning af klubbernes baner kræver dog en række tiltag, som sikrer, at smitterisikoen holdes til et minimum.

Der er forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter, træningsaktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Det er til gengæld muligt at åbne alle klubbens baner for spil uden at overskride forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Som et led i den langsomme genåbning af det danske samfund kom Danmarks Idrætsforbund og DGI mandag den 20. april med deres anbefalinger for udendørs idræt uden fysisk kontakt. Disse anbefalinger er lavet i dialog med og lever op til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.

På baggrund af disse generelle anbefalinger har DTF og DGI Tennis udarbejdet en række gode råd, som gælder for tennis og padel.

For indendørs baner og faciliteter gælder det stadig, at disse skal forblive lukkede. Dette er ikke en anbefaling, men et krav.

Det har været vigtigt for DTF og DGI Tennis at stå skulder ved skulder med resten af foreningsidrætten og udvise samfundssind i en svær tid. Derfor har vi hidtil bakket op om at lukke ned for alle udendørsaktiviteter. Vi er enige med hovedorganisationerne om, at tiden nu er moden til, at idrætten som det øvrige samfund begynder en kontrolleret genåbning.

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for åbning af baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub herunder baneåbning. DTF og DGI Tennis opfordrer på det kraftigste til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

For DIF og DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet: 

 • At man ikke må samles flere end 10 personer. 
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. 
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit. 
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. 

Hvis man som forening vælger at afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på: 

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper. 
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten. Plakaten kan hentes her.

Gode råd til spil på tennis- og padelbaner

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner. Download evt. plakat fra DTF og DGI Tennis
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Spil foregår i enten single- eller doublespil
 • Træning kan foregå i mindre grupper på max. 4 personer med 1 træner og 3 spillere på banen, men stadig med forbehold for god afstand til hinanden
 • Spil bør foregå med spillere fra samme husstand, faste spillemakkere eller faste træningshold
 • Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil.
 • Arrangementer som standerhejsning, “hyg-ind” eller lignende bør fortsat aflyses
 • Booking af baner skal, såfremt det er muligt, bookes online. Undgå kontakt med bookingsystem i klubben.

Gode råd til den enkelte tennis- og padelspiller

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber for at undgå for mange personer i klubben samtidig
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde
 • Rør ikke ved bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte, især i padel.

Ved klargøring af baner til sæsonstart gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at minimere smittespredning. Vær grundige med at holde afstand og sprit udstyr og materialer af inden og efter brug.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis følger løbende udviklingen på politisk og sundhedsfagligt plan, for at vurdere hvornår det kan være muligt på forsvarlig vis at lukke op for yderligere aktiviteter i tennis- og padelklubberne.

Links