Appeludvalget: Kendelse om afslutning af den indendørs holdturnering

Dansk Tennis Forbunds beslutning om at afslutte og afgøre den indendørs holdturnering 2019/2020 på grund af corona-situationen står ved magt. Det har Appeludvalget besluttet efter behandling af klage fra ni klubber.

Syvende og sidste runde af den indendørs holdturnering 2019/2020, der var planlagt til weekenden 14.-15. marts 2020, blev på grund af COVID19 først udsat og siden aflyst.

Den 17. april meddelte Dansk Tennis Forbund, at bestyrelsen besluttede at afslutte holdturneringen indendørs 2019/2020, således at den aktuelle stilling tilrettet efter en nærmere angivet gennemsnitsberegning, da alle klubber ikke har spillet samme antal kampe, blev ophøjet til slutstillingen.

Medaljer, oprykning og nedrykning blev fastlagt ud fra denne aktuelle og beregnede stilling.

Den beslutning ønskede ni klubber at klage over, hvorfor sagen blev forelagt Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg.

Kendelse

Appeludvalget har behandlet sagen og truffet afgørelse. Dansk Tennis Forbunds beslutning om afslutning af den indendørs holdturnering 2019/2020 omgøres ikke.

Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for DIF – Idrættens Højeste Appelinstans.

Læs hele kendelsen fra Appeludvalget.

Kendelser fra Appeludvalget offentliggøres her.