Bøde til Holger Rune

I semifinalen af en ATP Challenger-turnering i Italien 5. juni kom Holger Rune med nogle udbrud, der ikke hører hjemme på en tennisbane. Det var en sprogbrug og adfærd, som Dansk Tennis Forbund tager afstand fra.

Holger Rune var hurtig til at erkende, at hans udråb ikke var acceptable, og undskylde for dem. Han understregede, at hverken hans unge alder eller det, at det skete i kampens hede, retfærdiggør de udtryk, der blev brugt.

ATP, som sanktionerer turneringen i Italien, har besluttet, at Holger Rune skal betale 1500 euro i bøde for forseelsen. ATP har taget med i deres dom, at Holger Rune efterfølgende har undskyldt, og at han ikke har en historik med bøder på lignende turneringsniveau.

I Dansk Tennis Forbund er vi glade for, at Holger Rune var hurtig til at undskylde, og for, at han har sagt, at det ikke vil ske igen. Det tror vi på og bakker fortsat op om Holger Runes udvikling som spiller.

Dansk Tennis Forbund mener, at det er rigtigt, at sagen blev behandlet i regi af ATP, hvor forseelsen blev begået. Med dommen er der sendt et signal om, at Holger Runes forseelse ikke var i orden, samtidig med der tages hensyn til, at Holger Rune var hurtig til at undskylde.

Idrætten skal være inkluderende

På bagkant af Holger Runes udbrud i turneringen i Italien har der været en helt generel debat om brugen homofobiske udtryk i herresport.

Dansk Tennis Forbund mener, at tennissporten og idrætten i det hele taget skal være et sted, der er åbent og velkomment for alle uanset race, religion eller seksualitet. Desværre ved vi fra undersøgelser, at brugen af homofobiske udtryk i idrætten er en barriere, som afholder nogen fra at blive en del af fællesskabet.

Dansk Tennis Forbund er opsatte på at være en del af løsningen. Derfor har forbundet taget kontakt til LGBT+ Danmark med henblik på at blive klogere på, hvordan vi sikrer, at idrætten er et godt og trygt sted for alle.

Mange trusler

Sideløbende med den saglige debat om brugen af homofobiske udtryk i idrættens verden, har sagen desværre også affødt rigtig mange trusler mod Holger Rune på Instagram. Truslerne er meget voldsomme og direkte i sin karakter.

Dansk Tennis Forbund tager afstand til alle former for hetz mod spillere. Trusler er aldrig i orden under nogen omstændigheder.