Genaktivering af tidligere medlemmer – telefonisk kontakt

Klub

Genaktivering af tidligere medlemmer – telefonisk kontakt

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Bestyrelsen fik med hjælp fra et kyndigt medlem lavet en dybdegående spørgeguide, som blev anvendt ved telefoninterviews af ca. 100 udmeldte. Der blev ringet rundt en søndag eftermiddag fra et kontor med mange telefonlinjer.

Resultat

Klubben fik et godt billede af, hvorfor de udmeldte medlemmer var stoppet med tennis. Desuden var der tidligere medlemmer, der meldte sig ind igen – bl.a. fordi de ikke var klar over, at de ikke havde betalt.

Tidsforbrug

Tidsmæssigt har det krævet ca. tyve mandetimers forarbejde, tyve timers rundringning og tyve timers opfølgning bagefter.

Bemanding

Der var otte-ni medlemmer fra bestyrelsen, som ringede rundt en søndag eftermiddag; et medlem, der lavede forarbejdet; samt en klubmanager, der stod for opfølgningen.

Gode råd

Find overordnet ud af følgende tre ting: 

• Hvorfor I mister medlemmer?

• Hvad der skal til for at få medlemmer tilbage?

• Hvad efterspørger jeres medlemmer?

Kontaktperson

Karina Ildor Jacobsgaard, mail: klubmanager@hvt.dk, tlf: 22374229