Juniorintroduktion – træningskoncept for junior begyndere

Klub

Juniorintroduktion - træningskoncept for junior begyndere

Relevans for klubstørrelse

Lille Mellem Stor

Beskrivelse

Forløbet ligner meget DTF’s Voksenintroduktion, dog med ændringer i træningstiden samt forløbets varighed. Klubben valgte at køre det over fire uger med i alt otte træningspas á en times varighed. Træningstiden er nedsat til en time pr. gang, da det blev vurderet, at det var bedre, at børnene havde lyst til at spille mere tennis, når træningen stoppede, end at de var blevet “tennis-mætte” og måske havde kedet sig under træningen. Selve træningen var foruden sjov og samvær baseret på at indlære hånd/øje-koordination og grundlæggende teknik. To dygtige piger (en ansvarlig træner og en hjælpetræner) forestod træningen, som foregik på minitennisbaner med tilhørende minitennisbolde (enten skumbolde eller røde Play & Stay-bolde), og de sikrede, at der var højt humør igennem hele træningen. Man behøvede ikke at være medlem af klubben for at deltage i juniorintroduktion, men det kostede 300 kr. for hver spiller, som desuden fik en ketsjer. Vi vurderede, at det ikke var lige så vigtigt at få en kortsigtet økonomisk gevinst ved at forlange, at spillerne skulle indløse medlemsskab, som det var at give dem et tilhørsforhold til klubben og en chance for at lære hinanden at kende.

Juniorintroduktionsforløbet har hidtil været gennemført over fire separate forløb over udendørs-sæsonerne 2013 og 2014.

Resultat

Resultatbeskrivelsen er baseret på holdene i 2013, og resultatet i 2014 har været tilsvarende.Forløbet har været en bragende succes. Der blev afviklet to hold igennem i 2013 på grund af stor efterspørgsel, og begge hold havde det maksimale deltagerantal på tolv. Ca. 80% af deltagerne var 6-10 år – resten bestod af såvel yngre som ældre deltagere. Hver tirsdag og fredag var anlægget fyldt med glade børn, og en stor del havde også deres forældre med. 
Efter forløbet blev de to hold tilbudt fortsat træning én gang om ugen i en afgrænset periode. Herefter skulle de meldes ind for at fortsætte med at spille tennis i klubben. Medlemskabet koster 700 kr., hvortil der skal lægges et kommunalt tilskud på 420 kr. oveni (Aalborg Kommune).
Ud af de 24 spillere, der deltog i forløbet, har hele 21 spillere indløst medlemsskab (ydermere har nogle af børnene også fået lokket mor eller far med ind i klubben). Konceptet har givet et fornuftigt overskud, men som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, at tilbuddet giver overskud fra første år, men derimod er det vigtigt, at man skaber en solid base, der kan bygges videre på fremover.

Tidsforbrug

Det samlede tidsforbrug på sammensætning af konceptet, indkøb af udstyr, annoncering og mailkorrespondance med de involverede har været 8-10 timer (størstedelen er sammensætning af konceptet). Pr. hold har forløbet på fire uger kostet 2 x 8 trænertimer.

Bemanding

Bemandingen har bestået af en ansvarlig træner over 18 år og en hjælpetræner under 18 år. Der blev valgt at have to trænere på i henhold til at give juniorerne en rigtig god oplevelse, hvor der bliver taget hånd om alle. Derudover kan det være en pædagogisk udfordrende gruppe, hvorfor det er rart med to træner i stedet for én.

Økonomi

Baseret på et hold med maksimalt 12 spillere:
Udgifter:
Trænerlønninger: 8 x 130,- + 8 x 70,- = 1600,-
Ketsjere: 12 x 120,-                            = 1440,-
Bolde og andet udstyr                     =   560,-
Samlede udgifter                                 = 3600,-

Indtægter:
12 tilmeldte á 300,-                             = 3600,-

Gode råd

• Tænk langsigtet og ikke på kortsigtet økonomisk gevinst. Indtægterne på forløbet kan gøres større ved at øge holdstørrelsen og kun benytte én træner, men dette kan gå ud over kvaliteten af træningen. Overskuddet bør komme af fremtidigt medlemskab samt videre træning. Så sørg i første omgang for at skabe en god base, og hav en fastholdelsesstrategi klar, så juniorerne kan komme ud på homogene træningshold med et passende Play & Stay-niveau. 
• Køb juniorketsjere i størrelser, der passer til DTF’s anbefalinger for aldersrelateret træning; 5-8 år: 41-58 cm. og 8-10 år: 58-63 cm.
• Vær opmærksom på, at mange ikke har tennissko, så det vil være en god idé, hvis der er mulighed for at tilkøbe dette – grundet stor variation i skostørrelse er dette for svært at købe hjem på forhånd.
• Afslut introduktionsforløbet med en komsammen for de nye spillere.

Kontaktperson

Michael Østergaard Hansen, mail: michaelhansen130@gmail.com, tlf: 60220474