Daniel Mølgaard Nielsen stopper hos DTF

Daniel Mølgaard Nielsen har opsagt sin stilling i Dansk Tennis Forbund og fratræder med udgangen af august måned sin stilling som Turnerings, Elite og Talentkonsulent.

Da Daniel afholder ferie i august måned, har han allerede nu haft sin sidste arbejdsdag i Dansk Tennis Forbund.

Vi takker Daniel for indsatsen og ønsker ham held og lykke i fremtiden.