Den fælles klubudvikling var på mere end 300 klubbesøg

DGI og DTF’s fælles klubudvikling var i 2023 både aktiv under paraplyen ’Bevæg dig for livet – Tennis’ og med talrige klubbesøg og netværskmøder for tennis og padel.

Artiklen er fra Dansk Tennis Forbunds årsberetning for 2023. Se hele årsberetningen her.

I samarbejdsaftalen mellem DGI og Dansk Tennis Forbund er der en klar arbejdsfordeling, som styrer, hvilken organisation der har ansvaret for at udføre hvad. Men slutproduktet står både DGI og DTF på mål for.

Så når din forening har kontakt med eller besøg af sin lokale udviklingskonsulent, dækker konsulenten både DGI og DTF. Får din klub juridisk rådgivning af DGI’s jurister, er der i lige så høj grad jeres kontingent til DTF, som åbner for den mulighed. På samme måde er DGI for eksempel også medafsender på træneruddannelsen, selvom DTF sidder med det daglige arbejde med uddannelsen.

Bevæg dig for livet – Tennis

Samarbejdet mellem DGI og DTF fik for alvor sin start med Bevæg dig for livet – Tennis, der også i 2023 var en vigtig del af indsatserne for at støtte klubberne i medlemsrekruttering og medlemsfastholdelse. Det vigtigste redskab hedder ’vækstaftaler’. Her indgår foreningen en treårs udviklingsaftale med klubudviklingskonsulenten.

De aftaler blev der tegnet 55 af i det forgangne år. 17 af aftalerne var med klubber, der for første gang er blevet en del af en vækstaftale. Det vil sige, at der var rig efterspørgsel på gentegninger og fortsat samarbejde. Samlet set har lige på den gode side af 150 klubber været aktive med indsatser i forbindelse med vækstaftalerne i løbet af 2023.

Over 300 klubbesøg

Udover de treårige vækstaftaler indgik ti klubber i længerevarende udviklingsforløb i 2023. Den slags forløb er typisk kommet i stand efter et klubbesøg fra den lokale konsulent. I 2023 blev det til i alt 331 klubbesøg. 253 af de besøg var relateret til tennis og de resterende 78 klubbesøg havde primært fokus på padel. Begge tal er en stigning i forhold til det foregående år.

Konsulenterne var også værter for en række netværksmøder, hvor flere klubber mødes. I 2023 var der 21 af disse netværksmøder.

I det forgangne år var der et fald i antallet af skoletennisforløb, så det endte på 38 forløb. Det skyldtes, at anden halvdel af året blev brugt på at forbedre og videreudvikle konceptet og de tilhørende materialer. ’Klar Parat Tennisstart’ som det tidligere hed er relanceret som ’GO Tennis’ i anden måned af 2024.


Tennissportens Dag 2023 i tal

Igen i 2023 var det landsdækkende åben hus-arrangement i stand til at tiltrække mange nye ansigter i klubberne.

  • Antal klubber: 201
  • Antal deltagere: 6.600
  • Antal nye besøgende: 2.650
  • Antal nye medlemmer: 1.350