DTF vil skabe afklaring med unionerne

Af bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund

Debatten på forårets generalforsamling i Dansk Tennis Forbund viste en stor og bred interesse for udviklingen af tennissporten i Danmark. Samtidig afslørede diskussionerne en vis usikkerhed i forhold til den bedste fordeling af opgaverne på tværs af forbund, unioner og klubber.

På den baggrund er det Dansk Tennis Forbunds klare opfattelse, at der er behov for at skabe et klart billede af tennisdanmark, som det ser ud i dag, således at vi kan kigge på, hvordan vi samlet set bruger vores ressourcer på landsplan bedst.

Derfor er bestyrelsen overbevist om, at der er brug for, at DTF får afstemt sine opgaver og ydelser med de tre unioner – FTU, JTU og Tennis Øst. Både så unioner og klubber har overblik over, hvilke ydelser DTF tilbyder, men i lige så høj grad for at sikre, at det er de rigtige ting, som forbundet har på hylderne.

Endelig er det vigtigt at blive enige om, hvem der gør hvad, så opgaverne løses der, hvor de løses bedst.

Derfor afholder DTF i oktober tre møder – ét i hver union – hvor forbundet åbent vil drøfte med unionerne, hvordan vi sammen kan opnå et mere homogent tennisdanmark til glæde for landets klubber.

Møderækken afsluttes med et fælles møde i november, hvor linjerne fra unionsmøderne bliver tegnet op. Herefter vil vi i fælles og åben dialog drøfte, hvordan fremtiden skal se ud, så vi samlet set står så stærkt som muligt i udnyttelsen af både ansatte og frivillige kræfter på tværs af landet.

Ansvarlig for klubudvikling i DTF’s bestyrelse, Peder Helmuth Hansen, og direktør i DTF, Emil Bødker, er tovholdere på møderne.

Møderække

  • 1. oktober med Jyllands Tennis Union
  • 2. oktober med Fyns Tennis union
  • 24. oktober med Tennis Øst

Møderækken afsluttes med et fællesmøde i november på en endnu ikke fastsat dato.