Foreninger kan søge inflationsstøtte til økonomisk udsatte børn

DIF har modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at støtte børn i familier, som på grund af inflationen og stigende energipriser er økonomisk og socialt vanskeligt stillede. Derfor kan foreninger, som er medlem af Dansk Tennis Forbund, nu søge tilskud hos DIF’s Inflationspulje.

Tennis- og padelklubber kan søge om tilskud i DIF’s Inflationspulje til fastholdelse eller rekruttering af børn i vanskeligt stillede familier, så de kan deltage i foreningslivet og få glæde af idrætten.

Puljen kan kun søges af foreninger, som er medlem af et specialforbund under DIF – det vil sige for tennis, padel og pickleball sige Dansk Tennis Forbund. Den bevilgede støtte skal primært anvendes til børn og unge under 18 år.

Det er vigtigt, at foreninger udviser sparsommelighed i deres ansøgninger, samt at oplysningerne, som meddeles til DIF, kan dokumenteres.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges til støtte til blandt andet:

  • Udstyr
  • Kontingent
  • Deltagelse i turneringer og camps for børn, hvis forældre er økonomisk udfordrede
  • Afholdelse af sociale aktiviteter i foreningen, der har til formål at rekruttere og sikre en stærkere tilknytning for børn fra udsatte familier.

De sociale aktiviteter kan med fordel involvere både børn, forældre og frivillige for at styrke det sociale sammenhold og sørge for de nære relationer mellem forældre og forening.

Sådan søger I

Tilskud fra DIF’s Inflationspulje søges ved at udfylde et online ansøgningsskema. Puljen kan kun søges af foreninger. Læs mere via linket herunder, hvor I også finder selve ansøgningsskemaet.

DIF’s INFLATIONSPULJE