Foreningspulje kan give økonomisk boost til tennisklubber

En ny pulje til idrætsforeningerne, DIF og DGI’s foreningspulje, har set dagens lys. Puljen giver alle tennisklubber under DTF mulighed for at søge støtte fra de 45 millioner kroner, der skal uddeles årligt.

Mangler I midler til nye net eller koste i jeres klub, vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer, har I lyst til at prøve at komme ud til helt nye målgrupper, vil I afprøve nye tennisinitiativer, eller vil I udvikle jeres forening ved at tilegne jer nye kompetencer?

Så er der økonomisk hjælp på vej.

DIF og DGI administrerer som noget nyt en foreningspulje, hvorfra der skal uddeles cirka 45 millioner kroner årligt til de lokale idrætsforeninger, der er organiseret i DIF eller DGI. Det er med andre ord en fantastisk mulighed for alle klubber under Dansk Tennis Forbund.

Midlerne skal være med til at skabe rum til udvikling i foreningerne. De skal gå til initiativer, som er med til at sikre tennisklubbernes og de øvrige idrætsforeningers daglige virke, og som understøtter, at flere danskere skal være medlem af en idrætsforening.

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår. Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 500.000 kroner.

Ansøgningsprocessen foregår via Centralt ForeningsRegister (CFR – www.medlemstal.dk), som foreningerne også bruger til at registrere medlemstal. Alle foreninger i DTF bør have fået direkte besked via CFR om, at puljen er åbnet.

Løbende ansøgning

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler midler inden for tre beløbskategorier. Det tilstræbes, at puljens midler uddeles ligeligt i disse tre beløbskategorier, det vil cirka 15 mio. kroner til ansøgninger inden for hver beløbskategori per kalenderår.

De tre beløbskategorier i DIF og DGI’s foreningspulje er:

  • Beløb op til og med 25.000 kroner
  • Beløb fra 25.001 til 100.000 kroner
  • Beløb fra 100.0001 til 500.000 kroner

Ansøgninger op til og med 25.000 kroner behandles løbende. I denne kategori gælder først-til-mølle-princippet – dog under forudsætning af, at ansøgningerne opfylder ansøgningskriterierne. Ansøgninger fra 25.001 til 100.000 kroner behandles en gang om måneden (undtagen juli og december) med ansøgningsfrist den første i hver måned. Mens ansøgninger fra 100.001 til 500.000 kroner behandles fire gange om året med ansøgningsfrist d. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Læs meget mere om, hvad man kan søge til, og hvilke kriterier, man skal leve op til her.

Der er ligeledes udarbejdet et dokument med “ofte stillede spørgsmål“.

For at kunne søge midler fra DIF og DGI’s foreningspulje skal jeres forening have et CVR-nummer og en NemKonto. Få styr på det i denne artikel.

For inspiration kan denne artikel fra seneste nummer af DIF’s magasin Idrætsliv anbefales: Store forventninger til ny pulje.

Om DIF og DGI’s foreningspulje

  • Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til lokalforeninger.
  • Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.
  • For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 45 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.
  • Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen.