Genvalg på generalforsamlingen

Henrik Thorsøe Pedersen, Henrik Maris og Thomas Kønigsfeldt blev genvalgt til DTF’s bestyrelse på forbundets generalforsamling.

DTF’s generalforsamling blev afholdes på Musholm ved Korsør.

DTF’s generalforsamling 19. marts blev indledt med et oplæg fra Charlotte Bach Thomassen, der er formand for DGI. Hun talte blandt andet om de to organisationers tætte samarbejde om tennis og padel.

Efterfølgende gik Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen på talerstolen og afgav bestyrelsens årsberetning. Den gav anledning til en saglig debat i en gode tone. Her blev der blandt andet diskuret om arbejdet for et enhedskontingent til både DTF og DGI, padelsportens organisering i DTF og dansk idræt, samt balance i Tennisdanmark.

Inden valghandlingerne blev årsregnskabet og budgettet forelagt, diskuteret og godkendt.

Lutter genvalg

Formand Henrik Thorsøe Pedersen og de to næstformænd Henrik Maris og Thomas Kønigsfeldt var alle tre på valg og modtog alle tre genvalg for en to-årig periode uden modkandidater.

Jørgen Torpe Kann blev genvalgt til Appeludvalget for tre år, mens Troels Bay Simonsen fortsatte som suppleant. På samme vis var der også genvalg uden modkandidater til de interne revisorer Steffen Wanscher og Kristian Danstrup, såvel som revisorsuppleanten Oddbjørn Unset.

Der blev også tid til uddeling af tre priser på generalforsamlingen. Læs mere om dem her.

Det endelige referat af generalforsamlingen er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, når det er godkendt.