GF2019: Opdateret dagsorden med indkomne forslag

Dagsordenen til DTF’s generalforsamling 16. marts er blevet opdateret med et indkommet forslag fra Dronninglund Tennis.

I overensstemmelse med lovene i Dansk Tennis Forbund har Dronninglund Tennis senest 21 dage før DTF’s generalforsamling indsendt et forslag, der bliver bragt til afstemning. Forslaget foreslår ændringer i vedtægterne.

Bestyrelsen har allerede med indkaldelsen til GF fremsat forslag om ændring af vedtægterne, herunder ved etableringer af Tennis Øst, hvorved der fremover kun bliver tre unioner. Læs mere om forslaget om vedtægtsændringer fra DTF’s bestyrelse.

Forslaget fra Dronninglund Tennis består af to dele. For det første forslås det, ”at hver union udpeger to personer til Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.” I det oprindelige forslag fra DTF’s bestyrelse lægges der op til, at hver union på linje med i dag har et medlem af DTF’s bestyrelse.

I den anden del af forslaget fra Dronninglund Tennis foreslås det, at ”et direkte valgt bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund ikke kan have sæde i en unions bestyrelse.”

Med det indkomne forslag er dagsordenen for DTF’s generalforsamling 16. marts 2019 i Kolding blevet opdateret.

Læs den opdaterede dagsorden for DTF’s generalforsamling 2019.

Læs hele forslaget fra Dronninglund Tennis (Bilag D til dagsordenen).