Heksen vil udvikle dansk tennis sammen med DGI

Portræt af ny jysk formand, der i DTF’s bestyrelse også er medansvarlig for klubudvikling og folkemotion

Med en ny formand og en ny bestyrelse er Jyllands Tennis Union startet på en frisk – og da JTU-formanden også sidder i DTF’s bestyrelse på linje med de øvrige unionsformænd, så er det vist på plads med en præsentation.

For hvem er hun, denne Pia Vedel Ankersen, årgang 1968, der nu tegner Tennis-Jylland og er ansvarlig for klubudvikling i hele landet?

Det kan desværre ikke fortælles kort – for dels har Pia mange jern i ilden, dels brænder hun så meget, at vi ikke når forbi mærkesagerne på ganske få linjer. Og skal vi give et endnu bedre billede af hende, så er vi også nødt til at komme forbi lidt om fundamentalistiske feminister, inkompetence, hekse og middelmådighed på tennisbanen…

Alt sammen krydret med en hjertelig og særdeles kontant tone.

Middelmådighed, inkompetence og selvironi

Pia Vedel Ankersen har sin tennisbaggrund i Hadsten Tennisklub, hvor hun også er formand. Hun har spillet i ca. 15 år. Troede vel egentlig, hun skulle spille golf, fordi tøjet var federe, men landede i stedet i tennis og er blevet her siden. Hendes mand har forsøgt spillet nogle gange, men har endnu ikke fanget fidusen. Til gengæld kan sønnen på 20, der er på rejse i Sydamerika, og datteren på efterskole godt svinge en ketsjer – og det er fra sønnen, at skudsmålet om middelmådighed stammer – både generelt og på tennisbanen.

Det skal måske tages med en gran salt – det må med- og modspillere afgøre. Sandt er i hvert fald, at Pia nemt ender som frontfigur, selv om hun på selvironisk vis proklamerer, at hun ikke selv har de store kompetencer.

”Hvis jeg skal sige noget godt om mig selv, så er det, at jeg har et godt blik for, hvor andre er gode. Selv er jeg larmende inkompetent, men nyder at samarbejde med dygtige og kompetente mennesker, og dem kender jeg heldigvis en del af. Det skønt, at de gider slæbe rundt på mig”, siger hun og roser både frivillige og ansatte – også på DTF-kontoret – for at være dygtige og engagerede.

Ser fremad efter turbulent jysk år

Evnen til at se Pia som frontfigur og retningssætter er der åbenbart flere, der har, men aktuelt er Pia formand i Hadsten, i JTU, for Q-tennis (det kommer vi tilbage til) – og sidder nu altså også i bestyrelsen for DTF.

Hun sidder i DTF via sin post i JTU, hvor hun trådte ind som formand i oktober – efter et særdeles stormfuldt år i bestyrelsen med fire forskellige formænd, samarbejdsudfordringer og deraf følgende stor udskiftning af bestyrelsen.

Nu er der imidlertid skarp fokus på gennemsigtighed, udvikling og ikke mindst det gode og tillidsfulde samarbejde på alle niveauer. Bestyrelsen har sat gang i et strategiudviklingsprojekt, som falder fint i tråd med det område, som Pia nu sammen med Lars Gulmann fra Sjællands Tennis Union, SLTU, har fået ansvaret for i DTF’s bestyrelse, nemlig klubudvikling og ”Bevæg dig for livet”, det store visionssamarbejde mellem DGI og Danmarks Idræts Forbund, DIF.

Frustration afløst af glæde over DGI-samarbejde

Og nu skal du spidse ører, for her får du et uddrag af Pia Vedel Ankersens idræts- og tennispolitiske holdninger:

”Jeg hører til dem, der gennem årene har oplevet og råbt op om manglende sammenhæng og en rød tråd i de aktiviteter og tiltag, som der blev sat i gang i DGI og DTF/JTU hver for sig. Det har virkelig været frustrerende. Vi har gentagne gange oplevet, at de to foreninger har udbudt de samme stævner, turneringer og arrangementer uden ordentligt at få fyldt op, så jeg og nogle af mine meningsfæller kunne jo slet ikke få armene ned, at da der pludselig kom en rapport og en politisk retning, der forpligtede til mere samarbejde”.

”Vi har fået et klart politisk signal om, at DIF og DGI skal samarbejde og at vi skal undgå dobbeltadministration mellem DIF/DTF og DGI og internt i DTF organisationen (DTF og unionerne). På den måde skal vi sikre, at vi bruger ressourcerne til attraktive tilbud til alle målgrupper. Kan vi ikke selv finde ud af det, så kommer der nogen fra oven og lægger DIF og DGI sammen – og det er trods alt bedre og mere motiverende selv at levere varen”, siger Pia, der derfor bakker 100 procent op om visionen ”Bevæg dig for livet”, som netop er et samarbejde mellem DIF og DGI.

Dynamik på tværs af klubberne

Målet i 2025 er, at 75 procent af den danske befolkning er idrætsaktive og 50 procent er medlem af en forening.

”Det giver stor mening at forfølge den vision. Vi har brug for at være mere aktive, og her udvikler vi os som mennesker i forpligtende fællesskaber på tværs af alder, køn og etnisk baggrund. Inden for tennis giver samarbejdet med DGI ekstra god mening, for sammen kan vi skabe noget dynamik, der skaber grobund for flere og mere tilfredse medlemmer”, siger Pia og tilføjer:

”Der skal trods alt være minimum en på hver side af nettet for at spille tennis – og gerne på nogenlunde samme niveau. En klub skal op på en vis størrelse, gerne over 150 medlemmer, for at alle kan sige, at de har et tilbud og et netværk, der sikrer, at de har nok at spille med. Men mange klubber når ikke op på det medlemstal, og derfor skal vi samarbejde på tværs – både mellem klubberne, men også mellem DTF’s, unionernes og DGI’s turnerings- og aktivitetstilbud”.

Ordene bliver sagt med lidt eftertryk, så man ikke er i tvivl om, at det samarbejde skal forfølges. Pia har da også et bredt netværk både inden for DTF’s klubber, men også i DGI, så hun er absolut selv ambassadør for det samarbejde, hun er fortaler for.

jtu-heksetennis-og-pia-vedel-ankersen-2

Heksens forening for kvindetennis

Og så skal vi lige runde det med den radikale fundamentalistiske feminist, som skudsmålet lyder på Pia, en beskrivelse, som hun selv fremhæver, halvt i spøg, men alligevel med noget substans bag. Hun er nemlig medstifter – og formand – for foreningen Q tennis, som dels skaber aktiviteter for kvinder, men som også har klare politiske holdninger i forhold til ligestilling og positiv særbehandling.

Her tænker hun såmænd ikke på ”onde mænd”, der holder kvinderne væk, men mere om historisk betingede traditioner om, at pengene i forbund og klubber mest går til aktiviteter, mænd har præferencer for. Det er nemlig mændene, der fortrinsvis spiller turneringer, på hold, får træning og dyrker konkurrencegenet, mens kvinder i hvert fald overordnet set mest er til stævner og hygge, hvor der er brugerbetaling.

”Så jeg er imod positiv særbehandling, både når det gælde kvinder og mænd”, siger Pia.

Der er lige nu flest aktiviteter i Jylland, hvor de fleste initiativtagere til Q tennis stammer fra – men der er dog også en camp på vej til Sjælland, og flere frivillige er meget velkomne.

Og nej, du har ikke fået den fuldstændige historie om Pia, selv om det var mange linjer. Du må møde hende selv – og her må du netværke, som hun selv er god til.

Hun netværker ikke mindst på tennisbanen, og her kommer vi frem til det med heksen, men det havde du nok regnet ud i forbindelse med det billede, der ledsager historien. Det stammer nemlig fra en hekseturnering i Skanderborg, hvor Pia blev kåret som den mest autentiske heks. Og inden du – helt i Pias ånd – udpeger en ikke-udklædt som bedste heks, så kan vi fortælle, at det er Pia helt ude til venstre.

Følg i øvrigt JTU-bestyrelsen og aktiviteterne i Jylland på www.jtu.dk og læs mere om Q tennis på www.qtennis.dk.