Tilmeldingen til forårets trænerkurser er åben

Nu er datoerne for DTF’s Klubtrænerkurser forår 2017 klar. Tilmeld dig straks og vær sikker på en plads.

Pris

Kursusgebyr per deltager er 1.100 kr. per kursus. Kursusgebyret er eksklusiv forplejning.

Alderskriterier

KT1+KT2: min.14 år
KT3+KT4: min.15 år
Eksempel: Kursisten skal fylde minimum 14 år i det kalenderår, hvori denne ønsker at deltage på et KT1-kursus.

Dispensation

Ønsker klubben at søge dispensation for kursistens alder eller for deltagelse i mere end én kursus i forårssæsonen, skal I kontakte DTF: dtf@tennis.dk eller tlf. 4326 2660.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 11. januar 2017.